Относно това изтегляне

Тази актуализираща програма за сигурност коригира потенциално препълване на буфера при импортиране на определени вредни файлове за плейлисти (m3u), които могат да причинят следните изброени версии на SonicStage да се сринат и да изпълнят произволен код:

 • 4.0 / 4.1 /4.2 /4.3

Инсталиране

Преди да изтеглите актуализиращата програма за сигурност

Проверете дали SonicStage, която е инсталирана на вашия компютър, е една от следните версии: 4.0 / 4.1 / 4.2 или 4.3.

 1. Стартирайте SonicStage
 2. На главния екран на програмата, щракнете опция "Help" [Помощ] в менюто и след това "About SonicStage" [За SonicStage].
 3. В прозореца "About SonicStage" [За SonicStage] проверете, дали номерът на версията започва с 4.0 / 4.1 / 4.2 или 4.3.
  Забележка: ако вашата версия на SonicStage е различна, тази актуализация не е приложима.

Изтегляне

 1. За да сте сигурни, че никоя програма няма да пречи на инсталирането, запазете своята работа и затворете всички други програми. Лентата със задачи трябва да бъде изчистена от приложения преди да продължите.
 2. Изтеглете файл SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe във времена директория или директория за изтеглени файлове (моля, запишете тази директория за справка).

Инсталиране

 1. Отидете до директорията, където сте изтеглили файла, и щракнете двукратно върху файл SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe, за да започнете инсталирането.
 2. Моля, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталирането.

Потвърдете инсталирането

 1. Стартирайте програмата SonicStage.
 2. На главния екран на програмата, щракнете опция "Help" [Помощ] в менюто и след това "About SonicStage" [За SonicStage].
 3. В прозореца "About SonicStage" [За SonicStage], под "Module Vesion" [Версия на модула] потвърдете, че "SonicStage® Security Update Program 1.0.00.11020" е в списъка.

Информация за файл

Име на файла

 • SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe

Размер на файла

 • 3.11 Mb