Относно това изтегляне

Продукти, за които е предназначенa

SonicStage CP версия 4.0 или по-нова.

Преди изтегляне:

Тази коригираща програма за pxengine е само за SonicStage CP версия 4.0 или по-нова.Моля, проверете версията на SonicStage, която е инсталирана на вашия компютър, преди да изтеглите файла за актуализация (номерът на версията може да бъде намерен от меню Help [Помощ] на SonicStage CP - About SonicStage [За SonicStage]).

Процедура на изтегляне:

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите актуализиращата програма pxengine:

  1. Преди да започнете, убедете се, че сте влезли в компютъра с администраторски права.
  2. Създайте папка с име PX_Patch на вашето C:\ устройство.
  3. Изтеглете следния файл pxengine2_04_35a.zip в папка PX_Patch.
  4. Разархивирайте pxengine2_04_35a.zip и след това изпълнете разархивирания pxengine2_04_35a.exe файл.
  5. Преди изтегляне трябва да приемете условията на лицензираното споразумение за крайния потребител по-долу. След като прочетете това споразумение, натиснете Download [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

  • pxengine2_04_35a.exe

Размер на файла

  • 1.41 Mb

Относно това изтегляне

За притежатели на SonicStage версия 4.0 или по-нова, ние предлагаме програма за поправка pxengine, която разрешава следния проблем:

Когато искате да създадете CD, използвайки SonicStage CP, съобщението Device/ Media is not connected [Устройството/ носителят не е свързан.] се появява в прозореца Audio CD.