Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя AV приемник.

 • Дата на разпространение: 14/01/2015
 • Име: Актуализация на фърмуера на AV приемник до версия 981
 • Приложими модели: STR-DA3700ES
 • Ползи и подобрения:
  • Improves the encryption security
  • Improved BRAVIA Internet Video service connectivity
  • Improved WAV file playback quality
  • Improved Dolby Digital Plus playback quality
 • Ограничения: Само за АV приемници, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел AV приемник. Ако номерът на версията е 981 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал
 2. Включете AV приемника
 3. Натиснете AMP и след това HOME [Начало] на дистанционното управление и изчакайте, докато началното меню се появи на телевизора, преди да продължите
 4. В Home menu [Начално меню] осветете Settings [Настройки], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 5. В менюто за настройки осветете System Settings [Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 6. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 7. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version 981" - ако номерът на версията е 981 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на AV приемника с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте AV приемника - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Подгответе устройствата:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал
 2. Свържете LAN терминала на AV приемника към вашия интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете AV приемника.

Изтеглете актуализацията:

 1. Натиснете AMP и след това HOME [Начало] на дистанционното управление и изчакайте, докато началното меню се появи на телевизора, преди да продължите
 2. В Home menu [Начално меню] осветете Settings [Настройки], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 3. В менюто за настройки осветете Network Update [Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 4. На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 5. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 6. Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора
 7. По време на изтеглянето, на телевизора се появява съобщение "*/9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето
 8. След завършване на изтеглянето надстройката започва и светлината за многоканално декодиране на предния дисплей започва да присветва
 9. След завършване на надстройката AV приемникът ще се рестартира автоматично. . Не използвайте или изключвайте приемника преди завършване на актуализацията
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 981 актуализацията на фърмуера е била успешна

Въпроси и отговори

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия AV приемник, използвайки интернет.

На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
Проблемът може да е в мрежовата връзка.

 1. Проверете дали LAN кабелът е свързан
 2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали AV приемникът има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър])
 3. Опитайте да актуализирате отново

Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
Изключете приемника и опитайте да актуализирате отново.

Процесът на актуализация тече вече 50 минути и още не е завършил

 1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
 2. Включете AV приемника
 3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
  Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony