Относно това изтегляне

 • Дата на пускане: 13/02/2012
 • Приложими модели & Име на файл:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Ползи и подобрения: Поддръжка на промяна на метода на разпространение на съдържанието на SHOUTcast интернет радио.

  Забележка: Може да не е възможно да се слуша съдържанието, ако услугата за възпроизвеждане се затвори или системата за предаване на съдържанието бъде променена.

Инсталиране

Какво ви трябва

 • Компютър с Windows с достъп до интернет
 • LAN кабел, за да свържете приемника си към интернет
 • CD-ROM, включен в комплекта
  • ES Utility 1.0 или 2.0
  Ако не разполагате с компактдиска с ES Utility, можете да изтеглите приложението в компютъра си. Вижте процедурите за инсталиране на ES Utility по-долу за допълнителни подробности.

 • Операционна система
  • За ES Utility 1.0 или 2.0: Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1, 32-битова/64-битова версия) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3, 32-битова версия)
 • Минимални изисквания към компютъра:
  • Процесор: Celeron
  • Тактова честота: 1 GHz или по-висока
  • Памет (RAM) (Windows XP): 512 MB или повече
  • Твърд диск: 20 MB или повече свободно място на диска.
   Ако .NET Framework 2.0 не е инсталирано, е необходимо 280 MB свободно място на диска.
  • Дисплей: 1024 × 768, богат цвят (65536 цвята) или по-висока разделителна способност
  • Мрежа: 100Base-TX или по-висока

Как да сте сигурни, че актуализацията ще премине безпроблемно

Обикновено актуализирането е много лесно. Ето как може да сте сигурни, че ще премине правилно от първия път:

 • Прочетете внимателно указанията
 • Не изключвайте приемника и захранването му по време на актуализация.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Завъртете копчето за основната сила на звука на -∞ преди операцията.
 • Свържете към мрежата чрез кабелна връзка за сигурна актуализация.

Инсталация на ES Utility

Софтуерът ES Utility е необходим за извършването на актуализацията на фърмуера. Изпълнете следните стъпки, за да инсталирате софтуера ES Utility на компютъра си:

Забележка: Не е необходимо да инсталирате ES Utility, ако вече сте го направили.

 1. Включете компютъра си и влезте като администратор или с профил с администраторски права.
 2. Поставете предоставения компактдиск с ES Utility в своето CD-ROM устройство.
 3. Програмата за инсталиране се стартира автоматично и се показва екранът „Software Setup“ (Инсталиране на софтуер).
  • Ако програмата за инсталиране не се стартира, отидете в CD-ROM диска и щракнете двукратно върху файла „SetupLauncher.exe“.
  • Ако не разполагате с компактдиск с ES Utility, изтеглете от тук приложението ES Utility в компютъра си, отворете папката с изтегления файл, след което щракнете двукратно върху файла „SetupLauncher.exe“.
 4. Инсталирайте приложението ES Utility, като следвате указанията, посочени в съобщението на екрана.
 5. На екрана „Welcome to the Software Setup“ (Добре дошли в инсталацията на софтуера) прочетете споразумението, след което ако го приемате, щракнете върху „I accept the terms of the license agreement“ (Приемам условията на лицензионното споразумение) и изберете „Next“ (Напред).
 6. На екрана „Software Setup“ (Инсталация на софтуер) щракнете върху иконата на ES Utility под „Software“ (Софтуер). 7. На екрана „Software Setup“ (Инсталация на софтуер) щракнете върху Install (Инсталиране) под „ES Utility“.
 8. На екрана „Welcome to the ES Installer“ (Добре дошли в програмата за инсталиране на ES) щракнете върху Next (Напред).
 9. На екрана „Setup Type“ (Тип на инсталацията) изберете Custom (По избор), след което щракнете върху Next (Напред).
 10. На екрана „Choose a Destination Folder“ (Избиране на папка на местоназначение) щракнете върху Next (Напред).
 11. На екран „Add a desktop shortcut“ (Добавяне на пряк път на работния плот) изберете Add a shortcut to the desktop (Добави пряк път на работния плот), след което щракнете върху Next (Напред).
 12. На екрана „Install the program“ (Инсталиране на програмата) щракнете върху Install (Инсталиране).
 13. На екрана „ES Utility was successfully installed“ (ES Utility бе инсталиран успешно) щракнете върху Finish (Готово).

  Софтуерът е инсталиран и иконата на ES Utility е поставена на работния ви плот.Изтеглете и инсталирайте актуализацията

 1. Изтеглете файла на фърмуера на работния си плот.
  • Прочетете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху изтегления файл
  • При подкана запазете файла на работния си плот.
 2. Свържете приемника към мрежата чрез LAN кабел.
 3. Уверете се, че приемникът е свързан към телевизора
 4. Включете приемника и изчакайте 30–50 секунди за U-com комуникацията.
 5. На дистанционното управление на приемника натиснете GUI MODE, за да се покаже GUI MODE ON на прозореца на дисплея.
 6. Уверете се, че телевизорът е включен. Менюто се показва на телевизионния екран.
  Забележка: Ако приемникът ви вече е бил конфигуриран за връзка към домашната ви мрежа, преминете към стъпка 11
 7. На дистанционното управление изберете Settings Network Network Setup (Настройки – Мрежа – Конфигуриране на мрежата) чрез бутоните със стрелки за нагоре/надолу. 8. В менюто Network Setup (Конфигуриране на мрежата) изберете Internet Setup (Настройки за интернет). 9. На екрана Internet Setup (Настройки за интернет) изберете Connect Automatically (DHCP) (Свързване автоматично (DHCP)).
  Може да се покаже съобщението „Connecting... Please wait.“ (Свързване... Моля, изчакайте.). 10. Когато приемникът се свърже успешно към мрежата, изберете Finish (Готово) и натиснете бутона „Enter“.
 11. Чрез бутоните със стрелки за нагоре/надолу и Enter изберете Settings -System - System Update (Настройки – Система – Актуализация на софтуера) в прозореца на менюто.
 12. Изберете PC update (Актуализация през компютър), след което Start (Старт) и натиснете Еnter.
 13. Показва се прозорецът PC update (Актуализация през компютър).
 14. На компютъра щракнете двукратно върху ES Utility.
 15. Щракнете двукратно върху приемника, който се свързва към мрежата.
 16. На екрана „ES Utility“ преместете плъзгача наляво, за да изберете System (Система).
 17. На екрана „System Settings“ (Системни настройки) щракнете върху Browse (Преглед) вдясно от „File Path“ (Път до файла), за да намерите изтегления от вас файл.
 18. Щракнете върху Start Update (Начало на актуализацията).
 19. На екрана „Start Update“ (Начало на актуализацията) щракнете върху Yes (Да), за да започнете процеса по актуализиране. Завършването на тази актуализация отнема 15–30 минути
  Забележка: Индикаторът MULTI CHANNEL DECODING на предния панел мига по време на актуализацията. След края на актуализацията мигането ще спре.
 20. След края на актуализацията щракнете върху Exit (Изход).
 21. Изключете приемника и извадете кабела от компютъра.

Актуализацията на фърмуера е завършена.

Въпроси и отговори

Трябва ли ви повече информация?

Прегледайте отговорите на често задаваните ни въпроси за актуализиране на фърмуера

Как мога да проверя версията на софтуера в приемника?

 1. На дистанционното управление на приемника натиснете бутона GUI MODE, за да се изведе GUI MODE OFF на прозореца на дисплея на приемника.
 2. На дистанционното управление натиснете бутона MENU, след което изберете System Settings (Системни настройки) чрез бутоните със стрелки за нагоре/надолу. След това натиснете бутона Enter.
 3. С помощта на бутоните със стрелки за нагоре/надолу изберете VERSION x.xxx Така ще се изведе информация за текущата версия за приемника.

Отстраняване на неизправности

Ако актуализацията не е завършена успешно, направете следното:

 • Проверете дали сте изтеглили правилния файл за приемника си.
 • Проверете настройките на защитната си стена:
  • При използване на защитна стена в Windows: Добавете ES Utility в настройките за изключения на защитната стена (направете справка с ръководството с инструкции на компютъра си или в уебсайта на Windows за повече информация).
  • При използване на защитна стена от общ тип: Деактивирайте защитната стена или регистрирайте ES Utility като разрешена програма. Прегледайте инструкциите за работа или опцията „Help“ (Помощ) за повече информация.

Информация за файл

Име на файла

 • A64E_1069.zip