Приложими модели

Тази информация се отнася за следните STR модели:

 • STR-DN1020

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя AV приемник.

 • Име: Актуализация на фърмуера на AV приемник до версия 2.11
 • Дата на разпространение: 25/09/2013
 • Ползи и подобрения:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Ограничения: Само за АV приемници, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел AV приемник.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашият AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Включете AV приемника.
 3. Натиснете HOME NETWORK (ДОМАШНА МРЕЖА).
 4. Натиснете MENU. Началното меню се извежда на екрана на телевизора.
 5. От Home menu (Начално меню) изберете Settings (Настройки), след което натиснете ENTER, като използвате клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 6. В менюто Настройки изберете Network (Мрежа), след което изберете ENTER, като използвате клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 7. Изберете Software Update (Актуализация на софтуера) и натиснете ENTER.
 8. Изберете Version (Версия) и натиснете ENTER.
 9. Версията на фърмуера, която е текущо инсталирана на AV приемника, ще се изпише на телевизионния екран. - ако номерът на версията е 2.11 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на AV приемника с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте AV приемника - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Подгответе оборудването:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашият AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Свържете LAN терминала на AV приемника към вашия интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете AV приемника.

Получаване на актуализацията:

 1. Натиснете HOME NETWORK (ДОМАШНА МРЕЖА), за да изберете функцията за домашна мрежа.
 2. Натиснете MENU. Менюто се извежда на екрана на телевизора.
 3. Изберете Settings (Настройки), после натиснете Enter.- На екрана на телевизора се появява списъкът с настройки.
 4. Изберете Network (Мрежа) и натиснете Enter.
 5. Изберете Software Update (Актуализация на софтуера) и натиснете Enter.
 6. Изберете Update (Актуализирай) и натиснете Enter.
 7. Когато на екрана на телевизора се появи съобщението "Found latest update." (Беше намерена най-новата актуализация), натиснете Enter.
 8. Изберете OK, после натиснете Enter.Потвърдете съобщението и прочетете "END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SONY SOFTWARE" (ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕР НА SONY), после натиснете Enter.
 9. Изберете Agree (Приемам) и натиснете Enter.
 10. След актуализирането на софтуера на дисплея се появява съобщението "Complete!" (Завършено). След приключване на актуализацията натиснете бутона на захранването, за да изключите приемника. Приемникът е актуализиран с последната версия.
 11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите дали актуализацията е успешно инсталирана.- Ако номерът на версията е 2.11, обновяването на фърмуера е успешно.

Въпроси и отговори

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия AV приемник през интернет.

На телевизора се появява съобщение "Cannot connect" (Не може да се свърже).
Проблемът може да е в мрежовата връзка.

 1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
 2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали вашият AV приемник има собствен IP адрес.
 3. Опитайте да актуализирате отново.

Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
Изключете приемника и опитайте да актуализирате отново.

Актуализацията продължи повече от 20 минути и още не е завършила.

 1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
 2. Приемникът ще актуализира софтуера автоматично.
  Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony