Приложими модели

Този драйвер е предназначен за следните модели на усилвател за слушалки:
 • TA-ZH1ES

Относно това изтегляне

 • Име: Драйвер за усилвател за слушалки, версия 1.0.0
 • Дата на разпространение: 12.10.2016 г.
 • Трябва ли да я изтегля? Изтеглянето е важно, ако желаете да свържете вашия усилвател за слушалки към вашия компютър с Windows
 • Предимства и подобрения: Вие ще можете да използвате вашия преносим цифрово-аналогов преобразувател (DAC) с висока разделителна способност/усилвател за слушалки с вашия компютър с Windows

Системни изисквания

Драйверът за усилвателя за слушалки есъвместим с най-често използваните версии на Microsoft Windows.

 • Windows 10 Home/Pro (32 бита/64 бита)
 • Windows 8.1 (32 бита/64 бита)
 • Windows 8 (32 бита/64 бита)
 • Windows 7 (Сервизен пакет 1 или по-нов, 32 бита/64 бита)
 • Windows Vista 32 бита (Сервизен пакет 2 или по-нов, 32 бита/64 бита)

Моля, уверете се, че сте инсталирали най-новите актуализации на Windows за вашата система. Обърнете внимание, че няма гаранция, че този софтуер може да работи на всички компютри дори ако отговарят на горепосочените системни изисквания

Всички операционни системи трябва да бъдат фабрично предварително инсталирани. Ние не можем да гарантираме, че драйверът ще работи на операционни системи, които са били надстроени, лично конструирани или съществуват като една от много системи (в среди с няколко операционни системи).

Хардуер
 • Наличен USB порт (съвместим с USB 2.0)

Изтегляне

Преди да инсталирате драйвера за преносимия цифрово-аналогов преобразувател (DAC) с висока разделителна способност/усилвател за слушалки, трябва да изтеглите самия файл с драйвера. Това включва всичко, което ви е необходимо за инсталиране на драйвера.

Уверете се, че сте влезли като администратор на компютъра, за да изтеглите файла с драйвера. Трябва да се консултирате с ръководството за вашия компютър с Windows, за да разберете как можете да влезете като администратор.

 1. Уверете се, че сте свързани с интернет
 2. Започнете процеса на изтегляне, като щракнете върху връзката по-долу
 3. Прочетете лицензионното споразумение за изтегляне на софтуер и ако го приемате, щракнете върху Accept Agreement (Приемане на споразумението)
 4. Когато бъде изведена подкана от диалогов прозорец за запаметяване на файл, моля, изберете папката на вашия твърд диск, където искате да изтеглите драйвера
 5. Файлът по-долу ще бъде изтеглен в избраната папка: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (размер на файла: 58,1 MB (61 017 769 байта)

Забележка: По време на изтеглянето не оставяйте системата да премине в режим на преустановяване, заспиване или хибернация.

Инсталиране

След като файлът се изтегли, можете да инсталирате драйвера за усилвателя за слушалки.

За да инсталирате софтуера, просто следвайте инструкциите по-долу за вашата операционна система.

По време на инсталацията на този файл се уверете, че сте влезли като администратор. Трябва да се консултирате с ръководството за вашия компютър с Windows, за да разберете как можете да влезете като администратор.

 1. Не свързвайте усилвателя за слушалки, преди да инсталирате драйвера
 2. Запаметете работните си файлове и затворете всички други програми
 3. Извлечете компресирания файл и изпълнете "Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup.exe" в папката
 4. Следвайте инструкциите от Съветника за инсталиране, за да инсталирате драйвера. Когато се покаже екранът User Account Control (Управление на потребителските акаунти), натиснете [Yes] (Да) или [Continue] (Продължи).
 5. След инсталацията усилвателят за слушалки ще бъде разпознат
След инсталацията на драйвера за Windows
 1. Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел. Използвайте USB порта (тип B) на задния панел на усилвателя за слушалки
 2. Включете усилвателя за слушалки
 3. Изберете функцията "PC (USB-B)", като натиснете бутона INPUT (Вход) на устройството или като използвате дистанционното управление
 4. Ако инсталацията завърши успешно, "TA-ZH1ES" се добавя към "Sound, video and game controllers" (Контролери за звук, видео и игри) в диспечера на устройствата.
Отстраняване на неизправности: Не се извежда звук, когато използвате задния USB порт

Моля, проверете следните елементи, ако не чувате звук от компютъра.

 1. Проверки на усилвателя за слушалки
  1. Уверете се, че захранването е включено и че силата на звука е правилно зададена
  2. Уверете се, че за избор на вход сте задали компютър (USB-B)
 2. Проверки при компютър с Windows
  1. Потвърдете, че драйверът е инсталиран правилно. Ако инсталацията на драйвера е успешна, "TA-ZH1ES" трябва да се появи в диспечера на устройствата ([My Computer] (Моят компютър) → [Properties] (Свойства) → [Device Manager] (Диспечер на устройствата). Уверете се, че няма свързани предупредителни знаци. Ако "TA-ZH1ES" не се показва, моля, деинсталирайте и преинсталирайте драйвера.
  2. Някои софтуери за възпроизвеждане позволяват на потребителя да избира изходно звуково устройство. Ако използвате подобен софтуер, моля, потвърдете, че "Sony Headphone Amplifier Driver" (Драйвер за усилвател за слушалки на Sony) е избрано като изходно звуково устройство.
  3. Уверете се, че сте избрали "TA-ZH1ES" като устройство за възпроизвеждане за вашия компютър ([Start] (Старт)→[Control panel] (Контролен панел)→[Hardware and Sound] (Хардуер и звук)→[Sound] (Звук). Също така потвърдете, че силата на звука е достатъчно висока и че звукът не е спрян в менюто [Property] (Свойство) на "TA-ZH1ES".