Относно това изтегляне

Допълнителни функции:
 1. Сега е възможно преобразуване на съобщение в Macromedia Flash (SWF) файл. Можете да преобразувате дадено компютърно съобщение в Macromedia Flash (SWF) файл като определите размера на изображението, звуковото качество, местоположението, ефекта (плавно появяване/плавно плъзване). Преобразуваният Flash (SWF) файл може да бъде възпроизведен с Flash Player версия 6 или по-нова или на Интернет браузър с инсталирана добавка за Flash Player версия 6 или по-нова.
 2. Поддържат се и JPEG файлове, различни от тези, направени с Visual IC записващо устройство. С предишните версии на Visual and Voice Editor беше възможно само използването на изображения, направени с Visual IC записващо устройство, като заглавни картини или показалци. Сега е възможно регистрирането на JPEG файлове, различни от тези, направени с Visual IC записващо устройство, като заглавни картини и показалци.
 3. Бяха направени и други подобрения за отстраняване на няколко софтуерни неизправности.

Моля прочетете файл "read me" [прочети ме] за повече информация за предишните подобрения.

Продукт, за който е предназначена:

Тази програма за надстройка е предназначена само за следните програми:

 • Visual and Voice Editor версии 1.0 и 1.1.

Операционна система:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

За използвашите Windows® ХР

 • Влезте в компютъра с акаунт от групата на администраторите при инсталирането на тази програма за надстройка.

За използващите Windows® 2000 Professional

 • Влезте в компютъра с потребителско име на администратор при инсталирането на тази програма за надстройка.

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла за надстройка "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14 783KБ):

 1. Създайте папка с име VVE_Up на вашето C устройство.
 2. Изтеглете файла "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" и го запазете в папка VVE_Up.
 3. След изтегляне на файла, моля проверете размера му по следния начин:
  • Изберете View [Преглед] -> Details [Детайли] в Windows Explorer.
  • Ако размерът на файла е същия (14 783KБ), изтеглянето е завършило успешно.
  • Ако размерът на файла е различен, моля изтрийте всички изтеглени файлове и отново извършете процедурата на изтегляне.
Процедура за инсталиране

След като изтеглянето завърши, моля надстройте програмата, следвайки следните стъпки:

 1. Затворете всички отворени приложения.
 2. Отидете до Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. В диалоговия прозорец Run [Изпълни] напишете C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE и щракнете върху OK, за да започнете инсталирането. (В този случай файлът на програмата VVE1.2.01eUpgrade.EXE ще бъде изтеглен в папка C:\VVE_Up)
 4. Когато се появи съобщението "Visual and Voice Editor has been successfully installed." [Visual and Voice Editor беше успешно инсталиран], натиснете Finish [Край].
 5. Сега вече надстройването е завършено. Моля, рестартирайте компютъра.
 6. Проверете дали надстройването е приключило успешно по един от следните начини:
  • Отворете файла "\Program Files\Sony\ Visual and Voice Editor \Readme.txt". Ако "Improvements (Version 1.2.01)" [Подобрения (вер. 2.27)] е споменато в текста, надстройката е завършила успешно.Или
  • Отворете " Visual and Voice Editor" и изберете About Visual and Voice Editor [За Visual and Voice Editor] от менюто Help [Помощ]. Ако е показано "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120" в диалоговия прозорец About Visual and Voice Editor [За Visual and Voice Editor], надстройката е приключила успешно.

Моля, приемете Отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето

Информация за файл

Име на файла

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Размер на файла

 • 14.44 Mb