Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своята мултимедийна система за автомобил. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

 • Дата на разпространение: 10/04/2013
 • Име: Актуализация на фърмуера за XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Приложими модели: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Ползи и подобрения:
  • MirrorLink
   • Xperia Z и Samsung Galaxy NoteII ще бъдат добавени като съвместими устройства
   • Добавяне на режим за цял екран за MirrorLink
   • Добавяне на управление чрез дистанционно управление
  • Потребителски интерфейс
   • Добавяне на функция за връщане към екрана за възпроизвеждане от началния екран
  • Bluetooth телефон за свободни ръце (без XAV-741)
   • Увеличаване на броя на контактите в записания телефонен указател
  • Гласови команди (без XAV-741)
   • Поддръжка на функция за гласови команди
  Информация за тези допълнителни функции може да бъде намерена в ръководството „Допълнителни функции след актуализация на фърмуера“
 • Ограничения:
  • Устройството ще се повреди ако го изключите, докато го актуализирате. Това ще наложи поправка за ваша сметка.
  • Трябва да изключите и да включите устройството след актуализация на фърмуера. (Стъпка 10 от процеса на актуализация). Сензорният панел може да не работи ако пропуснете тази стъпка.

Инсталиране

Какво ви е необходимо

 • Компютър, свързан с Интернет
 • USB памет със 100 или повече мегабайта налично пространство.

Изтегляне и инсталиране на актуализацията

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон Download [Изтегли] в края на това съобщение.
  Следвайки показания диалогов прозорец, запазете update.zip на своя компютър.
 2. След завършване на изтеглянето извлечете файла с актуализацията, за да създадете папка "update" (актуализация), която включва SONYXAV.BIN.
 3. Копирайте папката "update" в главната директория на USB паметта.

Процедура на актуализация (в автомобила) Отнема около пет минути.
Подготовка: Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете прекъсването на захранването с мощност.

 1. Свържете USB паметта, съдържаща папката "update", към устройството. Не свързвайте никаква друга USB памет, освен тази, която съдържа актуализацията.
 2. Натиснете бутон OFF [Изкл.] на дистанционното управление (или натиснете и задръжте бутон SOURCE (Източник) за 1 секунда), така че устройството да се изключи.
 3. Изберете Settings [Настройки] от началното меню.
 4. Изберете General Settings [Общи настройки].
 5. Изберете Firmware Settings [Настройки на фърмуера].
 6. Натиснете бутон Update [Актуализация].
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Натиснете бутон Update [Актуализация] отново, за да започнете актуализацията на фърмуера.


 9. Важно: Изчакайте, докато съобщението "Firmware Update Success!!" [Успешна актуализация на фърмуера] се появи на екрана, без да изключвате устройството или да изваждате USB паметта.
 10. Натиснете и задръжте бутон OFF [Изкл.] на дистанционното управление (или натиснете и задръжте бутон SOURCE (Източник) за 2 секунди), за да изключите устройството. Извадете USB паметта и изчакайте повече от 10 секунди*.
  Натиснете бутон SOURCE [Източник], за да включите устройството отново.
  Забележка *: Отброете 10 секунди с часовник, за да е сигурно, че устройството е изключено.

След актуализацията

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация.

 1. Изберете Settings[Настройки] от началното меню
 2. Изберете General Settings [Общи настройки]
 3. Изберете Firmware Version [Версия на фърмуера]
 4. Потвърдете, че е показано “JR08_xav_1.13.003"

Информация за файл

Име на файла

 • update.zip

Размер на файла

 • -