• CPU: Процесор Pentium III 500 MHz или по-бърз (препоръчва се Pentium III 800 MHz или по-бърз)
 • RAM: 256 MB (препоръчват се 512 MB или повече).
 • Твърд диск: 500 MB или повече пространство (В зависимост от версията на Windows може да имате нужда от повече пространство за инсталиране на софтуера). (Ще ви е необходимо повече пространство, ако желаете да редактирате снимки.)
Забележки:
 • Възможно е да възникнат проблеми, ако свържете множество USB устройства към един компютър (в това число и друг принтер) или ако използвате концентратор. Ако възникне проблем, намалете броя на свързаните устройства.
 • Не можете да контролирате принтера от друго USB устройство, което се използва едновременно с принтера.
 • Не изваждайте USB кабела по време на прехвърлянето или разпечатването на данни, защото това ще засегне разпечатването.
 • Принтерът не поддържа режими на готовност, изчакване или хиберниране, както и възстановяване от тези режими.
 • Не позволявайте на компютъра, свързан с принтера, да навлезе в един от тези режими по време на разпечатване. Ако това се случи, разпечатването няма да е успешно.
 • Ако прекъснете процес на разпечатване и възобновите разпечатването след време, разпечатването може да не се извърши правилно.
 • Препоръчаната компютърна среда не гарантира безпроблемната работа при всички компютри.

Изтегляне:
 1. Влезте в компютъра като администратор.
 2. Създайте следната папка на вашето C устройство: DPP_Driver
 3. Щракнете върху Accept [Приемам] в долната част на страницата, за да започнете изтеглянето
 4. Щракнете върху Save [Запази] и изберете следната папка: C:\DPP_Driver
 5. След завършване на изтеглянето, отидете до: C:\DPP_Driver и проверете дали изтегленият файл (DPPFP97W02.exe) е 5 058 424 байта. Ако размерът на файла е различен, изтеглете го отново.


Важни забележки:Не свързвайте принтера към компютъра, преди да бъдете подканени за това. Ако свържете принтера преди подканата, ще се появи следния прозорец:


За Windows 2000/XP/Vista:
 1. Появява се прозорец [Search For New Hardware Wizard] [Съветник за търсене на нов устройство] (Windows 2000/XP) или [Found New Hardware] [Беше намерено ново устройство] (Windows Vista).
 2. Разкачете принтера и натиснете [Cancel] [Отказ].


За Windows 7:
 1. Принтерът ще бъде регистриран като неопределено устройство.
 2. Инсталирайте изтегления драйвер, както е описано по-долу.
 3. Свържете принтера и отворете [Devices and Printers] [Устройства и принтери].
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху DPP-FP67/77 и изберете [Troubleshoot] [Отстраняване на неизправности].
 5. Изберете [Apply this fix] [Приложи тази поправка].


Инсталиране:

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на "DPPFP97W02.exe" на работния плот и следвайте инструкциите за да инсталирате софтуера.