Относно това изтегляне

ЗА притежатели на NW-E99 ние предлагаме MP3 File Manager версия 1.2 инсталираща програма и драйвер за мрежов Walkman.

MP3FileManager.exe, който е изпълним файл за стартиране на MP3 File Manager, и съответните файлове са предварително фабрично инсталирани на устройството.

Ако програмата и свързаните с нея файлове бъдат неволно изтрити при форматиране и др., вие можете да ги възстановите като използвате тази MP3 File Manager инсталираща програма.

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да инсталирате програмата правилно.

Тези драйвери поддържат следните продукти:

 • Network Walkman NW-E99

Те имат следните изисквания към системата:

 • Операционна система: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
 • CPU: Pentium ll 400MHz или по-бърз
 • RAM: 64MB или повече
 • Твърд диск: 5MB или повече
 • Дисплей: 800х600 16 бита или повече
 • USB port Supports USB (Известни преди като USB1.1)

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите инсталиращата програма на MP3 File Manager или/и PA_Driver.exe:

 1. Създайте папка за съхраняване на изтеглените файлове на вашия твърд диск. В процедурата по-долу, нека предположим, че тази папка е създадена като C:\mp3_Inst.
 2. Натиснете "Download" [Изтегли] по-долу, за да приемете отказа от отговорност и изтеглете следните файлове:
  • Драйвер: PA_driver.exe (ако е необходим)

   Ако SonicStage е бил инсталиран на вашия компютър (като сте използвали комплектувания CD-ROM), няма нужда да изтегляте PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (на английски език) или
   • След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на файла. Ако размерът на файла не съответства на цифрата по-горе, опитайте да изтеглите файла отново.
 3. Инсталирайте драйвера (ако е необходимо):

  Ако SonicStage е не е инсталиранa на вашия компютър чрез комплектувания CD-ROM инсталирайте PA_driver.exe, преди да инсталирате програмата за MP3 File Manager. Следвайте стъпките по-долу.

  1. Затворете всички други програми.
  2. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
  3. Въведете C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe и щракнете OK. Появява се прозорец "InstallShield Wizard" [Съветник за инсталиране].
  4. Следвайте съобщенията от екрана.
  5. Съобщението Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Инсталирането на Personal Audio Driver на вашия компютър приключи] се появява на екрана след завършване на инсталирането. Щракнете върху [Finish] [Край]. След инсталирането на PA_Driver.exe, устройството може да бъде свързано към компютъра.
 4. Инсталираща програма за MP3 File Manager:
  1. . Затворете всички други програми.
  2. Свържете устройството и компютъра със специално предоставения USB кабел.
  3. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
  4. Отидете до
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Следвайте инструкциите в диалоговия прозорец и идете до следващия екран.
  6. Изберете устройството ("Removable Disk (E:)" [Сменяем диск (Е:)) в падащото меню и идете до следващия екран.
  7. буквата на устройството "(Е:)" може да е различна в зависимост от компютърната среда.
  8. Ако ("Removable Disk (E:)" [Сменяем диск (Е:)) не се появи в падащото меню, разкачете устройството и го свържете отново към компютъра.
  9. Следвайте съобщенията от екрана.
  10. Екранът показва съобщение "MP3 File Manager installation complete" [Инсталирането на MP3 File Manager приключи].
 5. След инсталиране, проверете дали "MP3FileManager.exe" и съответните файлове в папката "ESYS" са били инсталирани успешно на мрежовия Walkman, следвайки стъпките по-долу:
  1. Отворете "My Computer" и щракнете двукратно върху "Removable Disk (E:)" [Сменяем диск (Е:) за да видите вградената флаш памет на устройството.
  2. Щракнете двукратно върху папката "ESYS", за да я отворите. Ако всички файлове, изброени по-долу, за запазени във папката "ESYS", МP3 File Manager е инсталиран успешно:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72MB)

Информация за файл

Име на файла

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Размер на файла

 • -