ID на член : 00131272 / Последна актуализация : 22/05/2017

Информация за съвместимост с Windows 10 за цифрови фотоапарати α (алфа)

Приложими продукти и категории на този член

Проверихме работата на продуктите, изброени на тази страница, които сме пуснали в продажба до юли 2015 г. или по-рано, при следните условия:

Среди за проверка на работата:
  • Работата е проверена в режим на настолен компютър на Windows 10 Home и Windows 10 Pro на надстроен компютър с предварително инсталирана операционна система Windows 8.1.
  • Работата не е гарантирана за всички компютри.

ВАЖНО: Всички продукти, изброени на тези страници за съвместимост, са пуснати на пазара през юли 2015 г. или по-рано. Продуктите, пуснати на пазара през август 2015 г. или по-късно, вероятно имат съвместимост с Windows 10, но за да проверите, вижте ръководството на потребителя, опаковката или страницата на продукта на уебсайта на Sony.

Легенда:
✓ : Съвместим
- : Не е съвместим
? : Подлежи на оценка

фотоапарати α с E-байонет
Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro Забележки
32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
ILCE-7 *1
ILCE-7M2 *1
ILCE-7R *1
ILCE-7RM2 *1
ILCE-7S *1
ILCE-3000 *1
ILCE-3500J *1
ILCE-5000 *1
ILCE-5100 *1
ILCE-6000 *1
NEX-3
NEX-3N *1
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N *1
NEX-5R *1
NEX-5T *1
NEX-6 *1
NEX-7 *1
NEX-C3
NEX-F3 *1

*1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.

Фотоапарати α с A-байонет

Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro Забележки
32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-77M2 *1
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37 *1
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57 *1
SLT-A58 *1
SLT-A65 *1
SLT-A65V *1
SLT-A77 *1
SLT-A77V *1
SLT-A99 *1
SLT-A99V *1

*1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.

Фотоапарати тип обектив

Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
ILCE-QX1
ILCE-QX1L