ID на член : 00190144 / Последна актуализация : 11/12/2017Печат

Продукти от сив внос от извън ЕИП и Швейцария

  Sony бе уведомена, че определен брой търговци на дребно внасят оригинални продукти на Sony от извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария за продажба на потребители от ЕИП и Швейцария.  Често тези продукти са предназначени за пазарите в САЩ или Азия, които може да изискват различни стандарти и правно съответствие.

  Ако сте жител на ЕИП и Швейцария и купите продукт от някой от тези търговци на дребно или закупите продукт извън ЕИП и Швейцария, ние искаме да Ви уведомим, че има рискове, свързани с купуването на така наречения "Сив внос". Сив (или паралелен) внос може да се опише като внасянето на оригинален продукт от извън ЕИП и Швейцария.

  Потребителите от ЕИП и Швейцария може да установят, че продуктите от сив внос не отговарят на техните очаквания, защото не са конфигурирани и направени за техния местен пазар. Например:

  • Те може да нямат логото CE, което се изисква според европейското законодателство и показва (наред с други неща), че продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност и съответно може да се допусне до европейския пазар.
  • Продукти от сив внос не се покриват от политиката за ремонт на Sony за ЕИП и Швейцария и следователно производствената гаранция от Sony* няма да покрива поддръжка за ремонт. Това също означава, че няма гаранционно покритие дори за неработещи при доставката продукти в ремонтните центрове в ЕИП или Швейцария. Можете да използвате следната връзка, за да научите повече за нашите гаранционни условия:     
   http://services.sony.bg/support/bg/warranty/general.
  • Тъй като Sony не възнамерява да доставя продукти чрез сив внос на пазара в ЕИП и Швейцария, такива продукти са изключени от предимствата на европейските промоционални кампании.
  • Кутията може да не съдържа подходящо за ЕИП или Швейцария захранване (адаптер/кабел) или евентуално може да съдържа захранване, което не е предоставено от Sony и следователно Sony е нямала възможност да извърши съответните проверки на качеството.
  • Продукти и аксесоари, които са били предназначени за различни държави/региони, може да не са съвместими помежду си.

  Можете да използвате следната връзка, за да намерите упълномощен търговец на Sony близо до Вас:
  https://www.sony.bg/dealerlocator/search

  * Туристическите модели, които имат карта с ограничена туристическа гаранция, може да се покриват от производствената гаранция на Sony дори ако са закупени извън ЕИП и Швейцария.