ID на член : 00249402 / Последна актуализация : 22/01/2024Печат

Къде да откриете името на модела и серийния номер?

  Името на Вашия модел Ви позволява да получите информация и услуги, специфични за Вашето устройство. Името на модела и серийният номер могат да бъдат намерени на няколко места в зависимост от продукта:

  • Етикет на гърба или долната част на устройството
  • Оригиналната опаковка и разпечатаното ръководство с инструкции вътре в нея
  • Системното меню в продукти с потребителски интерфейс (напр. телевизори или камери/фотоапарати)

  Щракнете върху продуктовата си категория по-долу за помощ при намирането на Вашия модел и сериен номер за устройството Ви. Ако Вашият тип устройство не е в списъка, моля, вижте документацията или опаковката, предоставена с Вашия продукт.

  Каква е разликата между името на модела и серийния номер?

  • Името на модела е комбинация от цифри и букви (напр. KD-55XG9505 или WH-1000XM4).
  • Серийният номер се състои само то цифри (напр. 6007041). Това е уникален идентификатор, който обозначава едно устройство.

  Изберете Вашия тип продукт

  Телевизори и проектори Слушалки Фотоапарати и камкордери Телефони и таблети Xperia

  Телевизия

  Името на модела може да се намери на стикер на гърба на телевизора. Ако не можете да проверите стикера със сериен номер (например телевизорът Ви е монтиран на стена), проверете менюто с настройки на телевизора или оригиналната му опаковка.

  Намерете стикера на гърба на телевизора Ви Проверете менюто с настройки Проверете оригиналната опаковка

  Какво Ви казва името на модела на телевизора?

  Името на всеки модел телевизор е нещо повече от произволна последователност от цифри/букви. Името съдържа специфична за модела информация.

  Ето няколко примера за правилни имена на модели на телевизори:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Първата част от името на модела (преди тирето) посочва разделителната способност на телевизора: 2K (KDL) и 4K (KD).
  2. Цифрите веднага след тирето посочват размера на екрана в инчове (напр. 32, 75 или 65).
  3. Последният низ от букви и цифри (напр. WD756, XE9405 или AF9) представя определена производствена серия, която е важна за поддръжката и ремонта.
   • Последната буква може да показва вариация на цвета на декоративната рамка и рамката или стойката.
   • Ако първата буква в последната последователност от букви и цифри е "A", тогава телевизорът е част от нашата OLED гама (напр. KD-48A9S или XBR-65A9F).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Когато търсите информация на сайта за поддръжка на Sony, моля, използвайте името на модела на телевизора, за да намерите страницата, посветена на Вашия модел.


  Проектори

  Името на модела и серийният номер могат да бъдат намерени на етикета на стикера на продукта на гърба или в долната част на проектора

  За някои проектори е възможно да намерите името на модела и серийния номер в менюто, като следвате стъпките по-долу. Това е особено полезно, ако името на модела на проектора и етикетът със сериен номер са нечетливи или недостъпни.

  1. Включете проектора.
  2. На предоставеното дистанционно управление натиснете бутона MENU.
  3. Натиснете бутоните със стрелки нагоре или надолу, за да изберете Information (Информация).
  4. Натиснете бутона Select (Избор), за да се покаже името на модела и серийният номер.

   Изображение

  Слушалки с лента за глава

  Обикновено можете да намерите името на модела и серийния номер на лентата за глава или вътре на самата подплата, както е показано на изображението по-долу
  Илюстрация на слушалки с лента за глава, показваща възможни местоположения на името на модела и серийния номер

  Безжични слушалки

  Името на модела и серийният номер се намират в долната част на калъфа за зареждане, както е илюстрирано по-долу.
  Илюстрация на WF-1000X – долна част на калъфа за зареждане


  WF-1000XM3

  Илюстрация на името на модела и местоположението на серийния номер в калъфа за зареждане на безжичните слушалки WF-1000XM3


  WF-1000X

  Илюстрация на името на модела и местоположението на серийния номер в долната част на калъфа за зареждане на безжичните слушалки WF-1000X


  ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слушалки нямат сериен номер.

  Фотоапарати и камкордери

  Серийният номер и името на модела могат да бъдат намерени в долната част на фотоапарата или на етикета на оригиналната кутия.

  Долна част на фотоапарата

  Серийният номер и името на модела на фотоапарата или камкордера Ви могат да бъдат намерени в долната част на устройството.

  1. Име на модел (напр. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 или DCR-SX15E)
  2. Сериен номер

  Илюстрация, показваща долната страна на фотоапарат ILCE-9. Името на модела има

  Цифров фотоапарат
  Местоположение на серийния номер на цифровия фотоапарат. Серийният номер се заменя с
  Камкордер
  Местоположение на серийния номер на камкордера. Серийният номер се заменя с XXXX на изображението.
  Alpha (α) DSLR фотоапарат
  Местоположение на сериен номер на DSLR фотоапарат Alpha. Серийният номер се заменя с 'XXXX' на изображението

  Оригинална кутия

  Серийният номер и името на модела също могат да бъдат намерени на етикета на оригиналната кутия. Местоположението на серийния номер е маркирано в червено на изображението по-долу.

  Етикет с баркод – серийният номер идва след

  Обектив

  1. Име на модел (напр. SEL135F18GM или SEL2470GM)
  2. Сериен номер

  Успоредни илюстрации на два примерни обектива (SEL135F18GM и SEL2470GM). Имената на моделите имат


  Други устройства за цифрово изображение

  • Цифрови принтери и фото рамки: Името на модела и серийният номер се намират на гърба или в долната част на устройството (напр. DPF-D810).
  • Съхранение на цифрови снимки: Името на модела и серийният номер се намират в долната част на устройството (напр. VRD-MC6).

  Телефони Xperia

  Как да намеря името на модела

  Следвайте стъпките по-долу, за да намерите името на модела си в настройките на телефона си.

  1. Отидете на Settings (Настройки).
  2. Тази стъпка може да варира в зависимост от версията на Android на Вашия телефон. Отидете на About phone (Относно телефона). Ако не можете да видите тази опция, отидете на System → (Система) About phone (Относно телефона).
  3. Името на модела обикновено е посочено сред информацията за телефона под "Model" (Модел) (напр. "Model: L4113" съответства на Xperia 10).

  Как да открия IMEI номера

  Международната идентификация на мобилното оборудване (IMEI) е уникален идентификационен или сериен номер на Вашето устройство. Използвайте някой от следните методи по-долу, за да намерите Вашия IMEI номер.

  1. Използвайте набиране на телефона

  Следвайте стъпките по-долу, за да намерите Вашия IMEI номер и име на модел с помощта на телефонно набиране.

  1. От екрана Home (Начало) натиснете иконата за телефонно набиране.
  2. Открийте и докоснете иконата на клавиатурата за набиране.
  3. Въведете следния код: *#06#, за да получите достъп до информацията за IMEI .

  Можете да гледате следния видеоклип, за да видите как да получите достъп до IMEI номера чрез телефонно набиране.


  2. Използвайте приложението Support

  Следвайте стъпките по-долу, за да намерите Вашия IMEI номер и име на модел с помощта на приложението Support.

  1. От екрана Home (Начало) докоснете иконата на екрана Application (Приложение).
  2. Намерете и докоснете приложението Support.
  3. Можете да откриете номера IMEI в раздела Device Information (Информация за устройството).

  3. Проверете настройките а телефона си

  Следвайте стъпките по-долу, за да намерите Вашия IMEI номер в настройките на телефона си.

  1. Отидете в Settings (Настройки).
  2. Следващата стъпка зависи от Android версията на телефона Ви. Пътят може да се различава при по-старите версии на Android.
   • System → About phone (Система, Относно телефона).
   • About phone → Status → IMEI information (Относно телефона, Състояние, Информация за IMEI).
  3. IMEI номерът е посочен сред информацията за телефона.

  4. Проверете оригиналната кутия на телефона си

  Можете да намерите Вашия IMEI номер и името на модела, отпечатани върху етикета на оригиналната кутия на телефона Ви.


  Как мога да намеря IMEI номера, ако телефонът ми не стартира

  IMEI номерът на по-новите устройства Xperia се намира на лентата с етикети в слота за SIM карта. Следвайте стъпките по-долу, за да проверите слота за SIM карта:

  ЗАБЕЛЕЖКА: Следните методи може да се различават за различните модели устройства.

  1. Извадете държача за SIM картата за достъп до лентата с етикети.
  2. При някои модели IMEI номерът се намира в слота за картата с памет. Използвайте нокътя си или разгънат кламер (или нещо подобно), за да издърпате лентата с етикети навън.
  3. На устройствата със сваляеми задни капаци IMEI номерът се намира под задния капак.

  Таблети

  Името на модела и местоположението на серийния номер е показано на изображението по -долу.
  1. Име на модела (напр. SGPT121DE/S или SGPT113BE/S)
  2. Сериен номер
  Таблет

  Таблет S

  Таблет S

  Името на модела се намира на гърба на устройството в долния ляв ъгъл (напр. SGP-T112US/S).

  Таблет P

  Таблет P

  Внимателно отстранете долния/задния капак. Името на модела е в горния ляв ъгъл, вътре в отделението (напр. SGP-T211US/S).

  Таблет Xperia

  таблет xperia

  Името на модела е на гърба на таблета, както е показано на изображението (напр. SGP-T121US/S).


  Приемници и усилватели Компактни тонколони Безжични високоговорители Walkman, Hi-Fi и радио

  Hi-Fi приемници и усилватели

  Името на модела и серийният номер се намират отпред или отзад на устройството.


  1. Име на модел (напр. STR-DE597 или STR-DN610)
  2. Сериен номер

  Име на модела и сериен номер на A/V приемника

  Устройства за поточно предаване на мултимедия

  Името на модела се намира отпред или отдолу (напр. SMP-N100).

  Компактна тонколона

  Името на модела и серийният номер се намират в долната или задната част на устройството.

  1. Име на модел (напр. HT-CT790 или HT-S350)
  2. Сериен номер

  Име на модела на тонколона (1) и местоположение на сериен номер (2)

  Безжични тонколони

  Обикновено можете да намерите името на модела (например SRS-HG1) и серийния номер в долната част на безжичния високоговорител.


  Илюстрация на преносими безжични високоговорители със стрелка, сочеща към долната част

  WALKMAN

  Моделът и серийният номер обикновено се намират на гърба на устройството, както е показано на изображението по -долу.
  Име на модела на WALKMAN (1) и местоположение на сериен номер (2) на гърба на устройството

  1. Име на модел (напр. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Сериен номер

  Водоустойчив WALKMAN

  Примери на правилни имена на модели: NW-WS623, NW-WS413.

  Името на модела и серийният номер на водоустойчивите модели WALKMAN обикновено се намират близо до слушалките от двете страни на устройството, както е показано на илюстрацията по-долу.
  Водоустойчив WALKMAN: име на модела и местоположение на сериен номер от всяка страна на устройството

  Радио часовници

  Името на модела се намира в предната част на устройството (e.g. ICF-C707)

  .

  Системи за мини/микро рафтове

  Системно изображение на рафт – местоположение на името на модела в предната част на основния плейър.

  Името на модела (например MHC-EC68PI) се намира в предната част на основния плейър, а не на високоговорителите, тъй като те имат собствено име на модела.


  Уредби

  1. Името на модела и серийният номер се намират в долната част на продукта.
  2. Името на модела (например CFD-S70) е изписано отвън.
  3. Етикетът със сериен номер се намира вътре в капака на отделението за батерията. Отворете капака на отделението за батерии, за да намерите серийния номер.

  Три успоредни изображения. От ляво надясно: 1) Изображение на уредба със стрелка, сочеща към долната част на устройството. 2) Местоположение на името на модела от външната страна на устройството. 3) Местоположение на серийния номер в отделението за батерията.

  Докинг станции

  Името на модела се намира отпред или отдолу (напр. RDP-XF100iP).


  Дистанционни управления Blu-ray Disc™ плейъри Компютри Автомобилни аудио системи и GPS

  Дистанционни управления

  Името на модела се намира в долната или горната предна част на контролера (напр. RM-EZ4).

  Blu-ray Disc плейър

  Името на модела (например BDP-S580) се намира отпред и отзад на плейъра. Серийният номер се намира на стикера на продукта на гърба, както е показано на изображението по-долу.


  1. Наименование на модела
  2. Сериен номер

  Blu-ray плейър – местоположение на име на модела и сериен номер отпред и отзад

  Домашно кино Blu-ray Disc

  Името на модела се намира в предната част на основния плейър (напр. BDV-E500W).


  Интернет телевизия Blu-ray Disc плейър

  Името на модела се намира отпред и отдолу (напр. NSZ-GT1)


  Преносим плейър Blu-ray Disc

  Името на модела е отпред близо до или върху капака на отделението за дискове (напр. BDP-SX1000)

  Преносими компютри

  Методът за намиране на името на модела зависи от това кога продуктът е пуснат. Моля, щракнете върху съответната връзка по-долу.

  За преносими компютри, произведени през 2010 г. или по-късно За преносими компютри, произведени през лятото на 2009 г. За лаптопи, пуснати между есента на 2000 г. и пролетта на 2009 г. За лаптопи, пуснати преди лятото на 2000 г.

  VAIO® Tap 20

  Името на модела е отзад, отдясно (напр. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Когато компютърът е отворен, името на модела е от дясната страна зад екрана (напр. SVD-11213CXB).


  Настолни компютри

  Имената на моделите за настолни компютри започват с буквите: "PCV", "VGC", "VPC" или "SVJ" и се намират на малък етикет в предната част на основния компютърен блок (кутия или кула).


  • Намерете малкия стикер в предната част на кулата (напр. VGC-RC210G).
  • На настолните компютри "всичко в едно" номерът се намира в дясната предна част на компютъра (напр. VPC-L137FX).


  ЗАБЕЛЕЖКА: номерът на модела, посочен на сивия стикер на гърба на компютъра, няма да Ви даде правилната информация.


  Като алтернатива можете да намерите Вашия модел по следните начини:

  Чрез (My) Computer през VAIO Care

  Аудио приемници

  Наименование на модела

  Името на модела се намира на лицевия панел (напр. CDX-GT200).

  Автомобилна аудио система

  Сериен номер

  Номерът на модела се намира на долния панел на автомобилната аудио система. Той не е директно достъпен, както е показано на снимките по-долу. Ако трябва да знаете серийния номер, препоръчително е автомобилната аудиосистема да бъде премахната от слота за аудиосистема от специализиран монтажник.

  Местоположение на серийния номер на долния панел

  Високоговорители/аксесоари:

  Името на модела и серийният номер се намират на опаковката и в ръководството (напр. XS-LD126P5).

  GPS

  Името на модела се намира на гърба, отдолу или в отделението за антена (напр. NV-U74T).  Цифрови гласови рекордери Четци PlayStation Професионални продукти

  Цифрови диктофони

  В зависимост от модела можете да намерите името на модела и серийния номер на Вашия цифров диктофон или на гърба, или в долната част на устройството.

  ICD-SX2000

  1. Име на модел (ICD-SX2000)
  2. Сериен номер

  Цифров диктофон ICD-SX2000 – местоположение на номер на модел и сериен номер

  ICT-TX800

  1. Име на модел (ICT-TX800)
  2. Сериен номер

  Цифров диктофон ICT-TX800 – местоположение на номер на модел и сериен номер


  Четец

  7-цифреният сериен номер се намира на етикета с идентификатор на продукта на кутията. Местоположението му е посочено на изображението по-долу.

  Две успоредни изображения. Изображението вляво показва кутия за електронен четец. Изображението вдясно показва местоположението на серийния номер на увеличения етикет на продукта. Серийният номер се предхожда от


  PRS-T1, T2

  Ако е приложимо, внимателно отстранете допълнителния капак (PRSA-CL10) или капака със светлина (PRSA-CL22). 7-цифреният сериен номер се намира на задния капак на устройството.

  Капак на електронен четец след сваляне на електронен четец (PRSA-CL10 или PRSA-CL22)

  Местоположение на серийния номер от задната страна на електронния четец (приложимо за PRSA-CL10 или PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Внимателно отстранете капака или допълнителния капак със светлина (PRSA-CL30). Моля, вижте главата “Премахване/поставяне на стандартния капак” в ръководството за потребителя. 7-цифреният сериен номер се намира на задния капак на устройството.

  Капак след сваляне на електронния четец (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Местоположение на серийния номер от задната страна на устройството.

  Професионални продукти

  Моля, посетете Sony Professional Products за повече информация относно следните категории:

  • Професионални камери
  • Предаване и продукция
  • Проектори
  • Професионални дисплеи
  • Архивиране и управление на съдържанието
  • Аудио
  • Смарт системи
  • Медицински