Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7CR

Относно това изтегляне

Забележка: Creators' App ви позволява да изтеглите софтуера.

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който някои метаданни на филми (Shutter Speed (Скорост на затвора), Aperture (Отвор на диафрагмата), ISO и др.) може да не бъдат записани
 • Подобрява стабилността на работа на фотоапарата

Информация за файл

Име на файл

 • BODYDATA.DAT

Версия на файла

 • Ver. 1.01

Размер на файла

 • 1 039 716 824 байта

Дата на разпространение

 • 24-10-2023

Подготовка

Как да актуализирате вашия фотоапарат Sony с карта с памет (SD или CFexpress)

Проверка на версията на системния софтуер

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 1.01, не е необходима актуализация.

Забележка: Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и часа на правилните стойности.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.

Запазване на данни за системния софтуер в карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че има само един файл BODYDATA.DAT на картата с памет.

Забележка: След като форматирате картата с памет, всички данни, записани на нея, ще бъдат изтрити и няма да могат да бъдат възстановени. Преди форматиране копирайте данните на компютър или друго устройство. Моля, вижте ръководството с инструкции на фотоапарата за съвместими карти с памет.

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Запазете файла на компютъра си.
 4. Поставете форматираната карта с памет в компютър.
 5. Запазете файла BODYDATA.DAT в основна директория на картата с памет.
  Забележка: Не променяйте името на файла.

Друг хардуер

Захранване за фотоапарата: Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е над 51%. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.

Актуализиране на версията на системния софтуер

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Актуализирането може да не е възможно, ако температурата на фотоапарата е висока. Моля, извършете я, след като температурата се понижи.

Стъпка 1: Как да изтеглите програмата за актуализация

 1. Поставете картата с памет, на която са запазени данните на системния софтуер.
 2. Изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия) и изберете Software Update (Актуализация на софтуер).
 3. Изберете Execute (Изпълни) на екрана за потвърждение за обновяване на системния софтуер, за да стартирате актуализацията.

  Забележки:
  • Появява се съобщението Version Update X.XX → Y.YY (Версия на актуализацията X.XX → Y.YY) (X.XX = номер на съществуваща версия, Y.YY = номер на актуалната версия).
  • Не премахвайте батерията и картата с памет по време на актуализацията.
  След като прочетете бележките до края, можете да щракнете върху Execute (Изпълни). Моля, превъртете екрана, колкото е необходимо, за да видите пълния текст.
 4. Когато започне обновяването на системния софтуер, се показва черен екран и лампата за достъп мига. Лампата за достъп премигва 1 път → 3 пъти → 5 пъти в зависимост от напредъка на актуализацията. Актуализацията ще отнеме около 6 минути, за да приключи.
  Лампата за достъп се намира под лявата страна на фотоапарата, когато задната страна на фотоапарата е обърната към вас.
  Забележки:
  • Ако копието на данните на системния софтуер е неправилно, на монитора на фотоапарата ще се появи съобщението The update file version is incorrect (Версията на файла за актуализиране е неправилна).
  • Ако лампата за достъп повтаря 5 продължителни премигвания (цикъл от 0,5 секунди) и 6 кратки премигвания (цикъл от 0,25 секунди), системният софтуер може да не е бил копиран правилно на картата с памет. В този случай премахнете батерията и картата с памет от фотоапарата и стартирайте наново от Запазване на данни за системния софтуер в карта с памет.
 5. Когато обновяването приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. След рестартиране, след като се появи екранът Body update complete (Актуализацията на корпуса е завършена), натиснете OK.

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.