Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • ILCE-7R

Относно това изтегляне

 • Име: Системен софтуер вер. 3.20 за ILCE-7R (Windows)
 • Дата на разпространение: 26/07/2016
 • Предимства и подобрения:
  • Оптимизира работните характеристики на обектива SEL70200GM.

Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на фотоапарата.
Ако текущата версия на системния софтуер е 3.20 или по-нова, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Забележка:
  *Не се поддържа издание Starter.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 300 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Пакет с напълно заредени акумулаторни батерии NP-FW50 или АС адаптер AC-PW20 (продава се отделно)

   Забележка: Актуализация може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е (три маркировки) или по-голям. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата

  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато изпълнявате актуализация на системния софтуер, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FW50 или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предварително предотвратете влизането на компютъра в спящ режим.
 • Не свързвайте към други уреди освен компютъра си.

Изтеглете програмата за актуализация на фърмуера.

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_ILCE7RV320.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на компютъра.


 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Инсталиране

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_ILCE7RV320.exe], за да стартирате програмата за актуализация на фърмуера. Показва се прозорецът на програмата за актуализация на фърмуера. 3. Според инструкциите в прозореца за актуализация на фърмуера изберете Menu (Меню) --> Setup Subpage 4 (Подстраница 4 от настройките) --> USB Connection (USB връзка) на фотоапарата и проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 4. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: Когато фотоапаратът е свързан към компютъра, LCD екранът на фотоапарата се изключва. Преминете към следващата стъпка.
  Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB извод на компютъра, включете USB кабела към него.


 5. Потвърдете, че иконата се показва в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.Забележка:Ако не се показва в лентата на задачите, моля, продължете със следващата стъпка.


 6. След като потвърдите това, щракнете върху [Next] (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. Фигура 1 се показва в програмата за актуализация на фърмуера, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка:От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 7. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер е 3.20 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Update is required  Update is not required


 8. Щракнете върху в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката.
  Забележка: Не разкачвайте USB кабела дори след прекъсване на USB връзката на компютъра чрез процедурата по-горе. Ако не се показва в лентата със задачите, Преминете към следващата стъпка. 9. Натиснете центъра на кръга за управление, за да изпълните.
  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Преминете към следващата стъпка. 10. Щракнете върху [Next] (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. 11. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът по-долу. Щракнете върху [Run] (Изпълни), за да стартирате актуализацията. По време на актуализацията се появява лента за напредъка (това ще отнеме приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 12. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Рестартирането може да отнеме няколко минути.Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът.


  Забележка:След автоматичното рестартиране на фотоапарата може да се покаже екран за възстановяване. Докато е показан, не изваждайте USB кабела. След приключване на възстановяването фотоапаратът може да се изключи автоматично. Актуализацията обаче е завършена.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е Ver 3.20.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.