Относно това изтегляне

За тази надстройка (15/12/2011 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony проявява непрекъсната грижа за качеството и удовлетворението на своите клиенти и по тази причина предлага надстройка на фърмуера за цифрова камера NEX-5 с взаимозаменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на надстройката на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с надстройката на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на своята камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] на камерата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

 • NEX-5 с фърмуер версия 04 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма надгражда фърмуера на NEX-5 до версия 05 и ви осигурява следните предимства:

 • Съвместимост с адаптера за поставяне "LA-EA2".


Забележка: "Функциите Face Detection [Откриване на лица] и Smile Shutter [Снимка с усмивка] не са налични, когато използвате адаптер за поставяне "LA-EA2".

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 04) и включени във версия 05,

 • Прибавяне на функцията [Picture Effect] [Ефект за снимки].
 • Добавяне на функция [Peaking] [Усилване на контура] в режим на ръчно фокусиране.

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 03) и включени във версия 04.

 • Добавена функция за персонализиране на програмни клавиши.
  Сега е възможно да персонализирате функциите на два програмни клавиша, разположени на задния панел на фотоапарата.
 • Прибавяне на функцията [Menu start] [Стартиране от меню].
  Когато е избрано 'Menu' [Меню], съществува опцията за извеждане или на екрана на главното меню, или на последния набор параметри.
 • Подобрена лекота на използване на функцията [MF Assist] [Помощ при ръчно фокусиране]
  На екрана може да бъде изведена увеличена част от изображението с продължителност, регулирана от потребителя, докато сте в режим MF Assist [Помощ при ръчно фокусиране]. Работата на функцията за помощ при ръчно фокусиране също е подобрена.
 • Подобрена лекота на използване при избор на елемент от менюто
  Работата с менюто беше опростена.
 • Поддържане на нивото на блендата в режим на запис на видеоклипове
  Сега можете да записвате HD видеоклипове, докато поддържате постоянна стойност на блендата.
 • Поддръжка на функцията за автоматично фокусиране с А-mount обектив
  Важна забележка:Ако използвате α обектив в комбинация с вашия фотоапарат при използване на LA-EA1 адаптер за поставяне на обектив, моля актуализирайте LA-EA1 адаптера. Щракнете тук, за да отидете до страницата за изтегляне на фърмуер за LA-EA1.
 • Увеличаване на изображението, когато [Release w/o Lens] [Освобождаване без обектив] е зададено като [Enable][Разреши]

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 02) и включени във версия 04.

 • Добавена е триизмерна функция за широка панорама;
 • Подобрение на снимането с "нормална" двуизмерна широка панорама;
 • Намален разход на енергия, когато фотоапаратът е изключен;
 • По-бързо стартиране при условия на слаба осветеност.


Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • CPU: Intel processor
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 256MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)

   Забележка: Надстройката може да бъде извършена само, когато оставащия заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате надстройката на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на надстройката; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download][Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [NEX-5V5_Update1112a.dmg] (64,3 MB (64 257 623 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : надградете фърмуера на вашия фотоапарат

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [NEX-5V5_Update1112a.dmg]. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата [NEX-5V5_Update1112a], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. Включете фотоапарата.
 8. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 9. Извадете картата с памет от фотоапарата, ако все още не сте го направили.
 10. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 11. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато надстройката не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 12. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 13. След като потвърдите, че Current version [Текущата версия] е Ver.1 [версия 1] или Ver.2 [версия 2] или Ver.3 [версия 3] или Ver.4 [версия 4], щракнете върху Next [Напред].

  Ако Current version [Текущата версия] е Ver.5 [версия 5], не е необходимо да извършвате надстройка. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

  Фигура 3


 14. Появява се екранът на фигура 4.

  Фигура 4


 15. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.


  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Моля, преминете към следващата стъпка.

 16. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 17. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 5.
 18. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка:Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на надстройката.

  Фигура 5


 19. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 20. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 05.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Стъпка 4 : Изтеглете ръководствата, описващи новите налични функции и начина на тяхното използване.

Всичките нови функции, описани в ръководствата по-долу, са включени в тази надстройка на фърмуера (вер. 05).

Информация за файл

Име на файла

 • NEX-5V5_Update1112a.dmg

Размер на файла

 • -