Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NEX-5R

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.1.03 за NEX-5R (Mac)
 • Дата на разпространение:19/03/2014
 • Ползи и подобрения:
  • Предоставя поддръжка за следните съвместими обективи "Fast Hybrid AF": SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * и съвместими E mount обективи в бъдеще *
   * Fast Hybrid AF е ефикасен само в централната зона на кадъра.
  • Допълнение към AF задвижваща система за филми: AF задвижващата система за филми е добавена за подобряване на мащабируемостта на бъдещи E-mount системи. Тази функция осигурява по-висока степен на гъвкавост на конструкцията за бъдещи E-mount обективи.
  • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията "Fast Hybrid AF": SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Към актуализацията на фотоапарата може в допълнение да има и актуализация на фърмуера на обектива.
   Моля, вижте страницата за актуализация на фърмуер на E-mount обектив.

Във версия 1.03 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията "Dual AF": SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Проверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.03 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Mac версии:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Процесор Intel*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато извършвате актуализация на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Когато използвате A-mount обектив с LA-EA2 адаптер за поставяне (продава се отделно) и зададете използване на функцията [AF Micro Adj.] [Микро регулиране на АФ], регистрираната стойност се нулира.

Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_NEX5RV103.dmg] (192 MB (202.258.760 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на вашия компютър.

Инсталиране

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_NEX5RV103.dmg], който сте изтеглили. - Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_NEX5RV103], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира.


  Щракнете, за да увеличите


 7. Включете фотоапарата.
 8. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 9. Свържете фотоапарата към компютър с предоставения USB кабел, при което LCD екранът на фотоапарата ще се включи. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Забележка: Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 10. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. На екрана на компютъра ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението "Follow computer instructions" [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. -От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
 11. Щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на актуализатора.


  Щракнете, за да увеличите


  Ако текущата версия на фърмуера е 1.03 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish [Край], изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
 12. Щракнете върху Next [Напред], при което ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 13. Натиснете отново Next [Напред].
 14. Когато съобщението Reset camera [Нулирайте фотоапарата] се появи на LCD екрана, натиснете центъра на диска за управление на фотоапарата, за да го нулирате. - LCD екранът ще се изключи. 15. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 16. След нулиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 17. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 15 минути). -не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 18. След края на актуализацията ще се появи следният прозорец. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Щракнете, за да увеличите


 19. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е 1.03.

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.