Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NEX-5T

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.1.01 за NEX-5T (Windows)
 • Дата на разпространение:19/03/2014
 • Ползи и подобрения:
  • Предоставя поддръжка за следните съвместими обективи "Fast Hybrid AF": SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * и съвместими E mount обективи в бъдеще *
   * Fast Hybrid AF е ефикасен само в централната зона на кадъра.

Във версия 1.01 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията "Dual AF": SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Проверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.01 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато извършвате актуализация на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Когато използвате A-mount обектив с LA-EA2 адаптер за поставяне (продава се отделно) и зададете използване на функцията [AF Micro Adj.] [Микро регулиране на АФ], регистрираната стойност се нулира.

Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_NEX5TV101.exe] (181 MB (190.132.312 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на вашия компютър.

 5. Съобщение за потребителите на Windows 8 / 8.1:

  Според началната настройка на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папка [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] в началния екран и намерете изтегления файл в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_NEX5TV101.exe], за да стартирате Firmware Updater. Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].


  Щракнете, за да увеличите


 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете фотоапарата към компютър с предоставения USB кабел, при което LCD екранът на фотоапарата ще се включи. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Забележка: Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 5. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер]. - Ако съобщението не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 6. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. На екрана на компютъра ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението "Follow computer instructions" [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. -От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
 7. Щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на актуализатора.


  Щракнете, за да увеличите


  Ако текущата версия на фърмуера е 1.01 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish [Край], изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
 8. Щракнете върху Next [Напред].
 9. Когато се появи следният прозорец, прекъснете USB връзката, като натиснете иконата "Safely Remove Hardware"() [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на екрана на компютъра. Въпреки това, оставете USB кабела свързан с фотоапарата и компютъра.


  Щракнете, за да увеличите


  Забележка: Ако иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 10. Щракнете върху Next [Напред].
 11. Когато съобщението Reset camera [Нулирайте фотоапарата] се появи на LCD екрана, натиснете центъра на диска за управление на фотоапарата, за да го нулирате. - LCD екранът ще се изключи. 12. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 13. След нулиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 14. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 15 минути). -не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 15. След края на актуализацията ще се появи следният прозорец. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Щракнете, за да увеличите


 16. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е 1.01.

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.