EULA (End-User-License-Agreement)

Изтегляния на софтуер и онлайн приложения: Ограничения и откази от отговорност

Всички драйвери, софтуер, програми (включително всички надстройки и актуализации), добавки за браузър, периферни устройства и други приложения, базирани на компютри услуги или Помощни програми, всеки софтуер, който е станал достъпен за Потребители във връзка със или за улесняването на всеки абонамент, свързан с този сайт и всички файлове и изображения, включени в него или генерирани от софтуер, програми и други материали, налични за изтегляне или под формата на дистанционно приложение или услуга, от съдържанието на Сайта (Помощни програми) са предоставени като поддръжка и услуга за Потребителите. Заглавието на Помощни програми (независимо изтеглени или не) не се прехвърля на Потребителите и се притежава (както и всички права на интелектуална собственост тук) от Sony, филиали на Sony или съответните им лицензодатели.

Използването на каквито и да било Помощни програми от Потребителите ще бъде управлявано и според правилата на всички свързани онлайн или офлайн документи, лиценз за крайния потребител или други свързани споразумения, както и правила и условия, определени от съответен продавач или лицензодател (ЛСКП) (което ще бъде с приоритет пред тези Правила в случай на неконсистентност тези Правила). Когато за дадено Помощно средство няма ЛСКП, Помощното средство е лицензирано за вас на основа на единичен потребител, без прехвърляне, без изключения и възможност за отмяна.

Помощните програми могат да бъдат използвани, както е указано в приложимото ЛСКП. Потребителите не могат да пресъздават, копират, отдават под наем, подлагат на обратно конструиране, декомпилират или продават Помощните програми освен в случаите, изрично разрешени от ЛСКП или приложимите закони. Неупълномощена употреба на Помощните програми нарушава авторското право и други права на интелектуална собственост и Sony или съответните лицензодатели (както е подходящо) си запазват всички права.
Sony не дава никаква Гаранция по отношение на точността или надеждността на резултатите или изхода, възникващи от използването на Помощните програми. Sony не приема никакви отговорности за загуба на данни или и повреди, причинени от инсталацията или използването на което и да е от Помощните програми, както и не дава други гаранции и не приема каквито и да било отговорности по отношение на Помощните програми. Sony препоръчва на Потребителите (а Потребителите гарантират, че ще го направят) винаги да създават и запазват копие от всички данни на хардуер (с който или на който Помощните програми ще бъдат инсталирани и използвани), преди да инсталират или използват каквито и да било Помощни програми.
Sony и филиалите на Sony не (освен ако не е специално посочено в приложимото ЛСКП, ако има такова) предлагат поддръжка или помощ при използването, инсталирането или поддръжката на каквито и да било Помощни програми, както и решаване на проблеми, които могат да възникнат при използването или инсталирането на Помощни програми.

Вие приемате, че Помощните програми, както и всяка съпътстваща документация и/или техническа информация, могат да бъдат предмет на приложими закони и наредби за контрол на експорта. Нямате право да експортирате или да експортирате повторно Помощните програми, директно или косвено, в нарушение на такива закони и наредби.
В случаите, в които Sony се съгласява (в писмен вид) да предостави техническа поддръжка по отношение на продукт на Sony, компанията ще предостави тази поддръжка само за съответните продукти на Sony с операционни системи и друг софтуер в същата форма и версия, като тези, с които продуктът е изпратен от фабриката на Sony или филиал на Sony, и може да избере да не предоставя поддръжка за продукти на Sony, на които Помощните програми са били вградени или заредени в последствие.

Приложимите ЛСКП могат да налагат допълнителна гаранция и изключения или ограничения по отношение на отговорността за Помощните програми.

Изтеглянето на която и да е от тези Помощни програми представлява приемане на тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, не можете да изтегляте никоя от Помощните програми или съпътстващата документация онлайн.