ID на член : 00131146 / Последна актуализация : 19/10/2015

Информация за съвместимост с Windows 10 за USB флаш устройства

  Проверихме работата на продуктите, изброени на тази страница, които сме пуснали в продажба до юли 2015 г. или по-рано, при следните условия:

  Среди за проверка на работата:
  • Работата е проверена в режим на настолен компютър на Windows 10 Home и Windows 10 Pro на надстроен компютър с предварително инсталирана операционна система Windows 8.1.
  • Работата не е гарантирана за всички компютри.

  Легенда:
  ✓ : Съвместим
  - : Не е съвместим
  ? : Подлежи на оценка

  Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
  USM-M
  USM-QX
  USM-R
  USM-U
  USM-SA1
  USM-X
  USM-SA2
  USM-SA3