ID на член : 00249028 / Последна актуализация : 19/08/2020

Цифрови изображения: Къде да откриете името на модела и серийния номер?

    Примери за правилни имена на модели са: DSC-W270 | NEX-5 | DCR-SX15E

     

    Camera

    1. Модел
    2. Сериен номер