• Размери (ШxВxД)

    255 x 39 x 192 мм

   • Възпроизвеждане

    Да

   • Super Scaler(прециз. CinemaHD мащ.)

    Да

   • HDMI®

    Да

   • DVD 24p изход

    Да

   • Коаксиален, оптичен

    Да

   • 24p True Cinema

    Да

   • NTSC/PAL

    Да/Да

   • Deep Color

    Да (16-битов)

   • Вградена Wi-Fi® връзка

    Да (2,4 GHz)

   • Заключване за деца

    Да

   • Скрийнсейвър/лесна наст./PhotoTV HD

    Да/Да/Да

   • Стрийминг на живо/ Субт./ Препоръка

    Да/Да/Да

   • Родителски контрол

    Да

   • USB клав-ра(само 101)/ Авт. готовн.

    Да (само 101)/Да

   • BRAVIA® Sync

    Да

   • Уеб браузър

    Да

   • Entertainment DataBase Browser

    Да

   • Дистанционно управление TV SideView

    Да

   • Gracenote

    Да

   • Терминали за вход и изход

    HDMI изход 1 (отзад), коаксиален аудио изход 1 (отзад), USB вход 1 (отпред), Ethernet връзка 1 (отзад)

   • Консумирана мощност

    12 W

   • Мощност на потребление (режим на готовност с мрежова свързаност) – Изводи за свързване

    5,6 W (Ethernet) / 5,6 W (HDMI CEC) / 5,6 W (Wi–Fi®) / 5,6 W* (всички терминали и мрежи свързани)

   • Активиран режим на готовност

    След 20 минути

   • Мощност на потребление (изключен режим)

    не се предлага

   • Превключвател за вкл./изкл. на мрежова(и) връзка(и)

    За да активирате/деактивирате, задайте "Internet Settings" (Интернет настройки) в "Network Settings" (Мрежови настройки) на "Wireless Setup (built–in)/Wired Setup" (Безжично настройване (вградено)/жично настройване)

   • Активиран режим на готовност с мрежова свързаност – Изводи за свързване

    След 20 минути (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®)

   • Мощност на потребление (режим на готовност)

    0,3 W

   • *

    (кабелното свързване автоматично деактивира безжичното)

  • Дистанционно управление
  • Батерии (тип AAA x 2)