Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели Blu-ray Disc плейъри:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Относно това изтегляне

За тази надстройка (10/02/2011 г.):

Тази помощна програма актуализира фърмуера на Blu-ray плейъра до версия 011 и осигурява следните предимства:

 • Подобрение на BD-ROM възпроизвеждането

Моля, изберете начина, който желаете да използвате за актуализиране на своя Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър

BDP

Процедурата на надстройка чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате този метод, за да надстроите фърмуера на Blu-ray плейъра.

 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно плейъра към активна Интернет връзка.
 • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно плейъра към съвместим телевизор.
 • Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка.

Инструкции:

 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc плейъра.
 2. Свържете LAN терминала на Blu-ray Disc плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 4. Ако има диск в системата, моля извадете го.
 • Извършване на надстройката:
 1. В менюто xross media bar™ използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 2. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.
 4. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.
 5. По време на изтегляне на телевизора и на предния панел на плейъра се появява съобщение "DL */9".
  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.
 6. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на предния панел на плейъра се появява "VUP".
 7. При инсталиране на надстройката на предния панел на плейъра се появява съобщение "VUP */9".
  Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на надстройка.
 8. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Неспазването на тази инструкция може да доведе до липса на реакция от страна на Blu-ray Disc плейъра или да наложи поправка.
 9. Blu-ray Disc плейърът ще се изключи автоматично.
 10. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.
  Забележка: Ако последните три цифри на номера на версията са 011, надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при надстройка чрез мрежа

"SYS ERR" [Грешка в системата] или "VUP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутон "POWER" [Захранване] за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.

При надстройка чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да надстроите фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на Blu-ray Disc плейъра са правилни.

 1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
 2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали Blu-ray Disc плейъра има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.

Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете плейъра отново. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.


Когато включа плейъра след надстройката, на предния панел постоянно се появява съобщение "WELCOME" [Добре дошли] или "WAIT" [Изчакайте].

Моля, свържете се със Sony.


Надстройката на фърмуера (Това не е изтегляне) не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.

Чрез записваем CD-R