Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • UBP-X800

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрява качеството на цветовете на SDR съдържанието

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файл

 • Версия на актуализацията на фърмуера M36.R.0345 за UBP-X800

Версия на файла

 • M36.R.0345

Размер на файла

 • 152 MB (160 391 992 байта)

Дата на разпространение

 • 31-05-2022

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M36.R.0345 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейър, така че, ако плейърът е свързан към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP и изчакайте, докато видите менюто на началния екран.
 3. От началния екран изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) и след това изберете ENTER, като използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление.
 4. Изберете System Information (Информация за системата) и натиснете ENTER (Въвеждане).
 5. На телевизионния екран, ако номерът на версията е M36.R.0345 или по-голям, вече разполагате с най-актуалната версия на фърмуера.

Има 2 лесни начина за актуализиране на фърмуера на Вашия Blu-ray плейър:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)
 • Ethernet кабел или безжичен рутер за свързване на Вашия Blu-ray плейър към интернет
 • За да се уверите, че Вашият Blu-ray плейър е свързан към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашия Blu-ray плейър през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
 • Съвместим телевизор

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще протече добре от първия път:

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите Вашия Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра и не го разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.)
 2. Свържете Blu-ray плейъра към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер.
 3. Включете Blu-ray плейъра. (Ако в плейъра има диск, го извадете.)

Получаване на актуализацията:

 1. От началния екран изберете Setup (Настройка) → Software Update (Актуализация на софтуера) с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление и изберете Update via Internet (Актуализация през интернет).
 2. На телевизора ще се покаже екран за потвърждаване на актуализацията на софтуера. Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане).
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението Update to a new software version (Актуализирайте до нова версия на софтуера) и най-новата версия на софтуера.
 4. Изберете Start (Старт) и след това натиснете ENTER (Въвеждане).
 5. Процесът на актуализиране започва и Вие виждате екрана за актуализиране на телевизора.
 6. По време на актуализацията виждате лентата за напредъка x % и капацитета за изтегляне на телевизора. x се променя на 0 и стига до 100 по време на процеса по актуализация.
 7. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 8. Ще видите отново лентата за напредъка x % и капацитета за изтегляне на телевизора. x се променя на 0 и стига до 100 по време на процеса по актуализация.
 9. За да завърши актуализацията, плейърът автоматично ще се изключи и рестартира. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не приключи.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M36.R.0345, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми с актуализирането на фърмуера на Вашия Blu-ray плейър през интернет.

 • Ако на телевизора се покаже съобщението Connection status cannot be confirmed (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено) или This device is not connected to network (Това устройство не е свързано към мрежата), проблемът може да бъде във връзката с мрежата:
  1. За кабелна връзка: проверете дали LAN кабелът е свързан с плейъра и интернет източника.
  2. За безжична връзка: проверете дали безжичният рутер е включен и е свързан с интернет източника.
  3. В настройките на мрежата проверете дали сте потвърдили дали Вашият Blu-ray плейър има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси, който използвате, вместо името на хоста на прокси в полето Proxy Server (Прокси сървър.)
  4. Потвърдете, че и физическата връзка, и достъпът до интернет са ОК в Network Settings (Мрежови настройки) →Network Connection Status (Състояние на мрежовата връзка).
  5. Опитайте отново актуализацията.
 • Ако захранването се изключи, докато актуализацията е в ход, включете плейъра и опитайте актуализацията отново.
 • Ако актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила:
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
  2. Включете плейъра Blu-ray Disc.
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.
  4. Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да продължите директно и да извършите актуализацията чрез USB памет.
 • Ако се появи съобщението Update failed (Неуспешна актуализация), докато актуализацията е в ход:
  • Уверете се, че няма проблем с Вашата мрежова връзка с интернет.
  • На екрана Update failed (Неуспешна актуализация) изберете OK, за да пробвате отново с процедурата по актуализация, или Cancel (Отказ), за спрете процеса.
  • Ако проблемът продължава, изтеглете файла на фърмуера и извършете актуализацията чрез USB памет.
  • Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да продължите директно и да извършите актуализацията чрез USB памет.
 • Ако след няколко опита актуализацията на фърмуера все още не се е осъществила, изтеглете файла на фърмуера и извършете актуализацията чрез USB памет.

Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на своя компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на Blu-ray плейъра.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите Вашия Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра и не го разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията
 2. Изтеглете файла UPDATE_M36R0345.ZIP на компютъра си и запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 152 MB (160 391 992 байта).

Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:

 1. Извлечете файла на компютъра си. Извлечената папка е с име UPDATE (Актуализация).
 2. Проверете дали тези четири файла се намират в папката UPDATE: MSB36-FW.BIN, MSB36-FW.ID, MSB36-FW_MB.BIN, and MSB36-FW_MB.ID
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
  Забележка: FAT32 и NTFS се поддържат.
За операционни системи Windows:
 1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE (Актуализация).
 2. В менюто щракнете върху Send To... (Изпращане до...)
 3. Щракнете върху дисковото устройство, което представлява USB устройството Ви (напр. Removable Disk E:).
 4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
За операционни системи macOS:
 1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашия плейър.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейър. (Така че, ако плейърът е свързан към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Уверете се, че няма други USB устройства, свързани към Blu-ray Disc плейъра, и ако има такива, ги изключете от Blu-ray Disc плейъра.
Прехвърлете актуализацията:
 1. Поставете USB устройството за съхранение с файла за актуализация в USB порта, разположен на предния панел на плейъра.
 2. От началното меню използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → Software Update (Актуализация на софтуера) и след това натиснете ENTER.
 3. Когато се покаже потвърждението за актуализация на софтуера, използвайте дистанционното управление, за да изберете Update via USB Memory (Актуализиране чрез USB памет), изберете OK и след това натиснете ENTER.
 4. Актуализацията започва.
 5. По време на актуализацията виждате лентата за напредъка x % на телевизора. x се променя на 0 и стига до 100 по време на процеса по актуализация.
 6. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 7. Ще видите отново лентата за напредъка x % на телевизора. x се променя на 0 и стига до 100 по време на процеса по актуализация.
 8. Плейърът ще се изключи и ще се рестартира автоматично след приключване на актуализацията. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не приключи.
 9. Извадете USB устройството от плейъра.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M36.R.0345, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми с актуализирането на фърмуера на Вашия Blu-ray плейър с помощта на Вашия компютър и диск.

 • Ако не можете да изберете опцията Update via USB Memory (Актуализиране чрез USB памет), проверете следното:
  1. USB устройството е правилно свързано към плейъра Blu-ray Disc.
  2. USB устройството е форматирано така, че да поддържа файлова система (FAT32 и NTFS).
  3. USB устройствата са съвместими с Blu-ray Disc плейъра.
 • Ако изтегленият от уебсайта файл за актуализация не може да бъде извлечен, опитайте да изтриете файла и да го изтеглите отново.
 • Ако се покаже съобщението There is no update file (Няма файл за актуализация), се уверете, че името на извлечената папка е правилно наименувана UPDATE (с главни букви) и че всички файлове са включени вътре: MSB36-FW.BIN, MSB36-FW.ID, MSB36-FW_MB.BIN, and MSB36-FW_MB.ID
 • Ако се появи съобщението The file is corrupted (Файлът е повреден), изтеглете отново файла за актуализация и повторете отново цялата процедура.
 • Ако актуализацията се извършва в продължение на повече от 30 минути и още не е приключила.
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
  2. Включете плейъра Blu-ray Disc.
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.
 • Ако захранването се изключи по време на актуализацията, включете плейъра Blu-ray Disc и опитайте отново процедурата за актуализиране.