Относно това изтегляне

09/02/2010

За тази актуализация :

RDR-HXD770 / 870 / 970 / 1070, които се продават във всички страни, имат следния проблем Изчезва цифров канал. За да се реши този проблем, ние предоставяме актуализация на вградения софтуер версия 1,70.

Ние, от Sony се извиняваме за всички неудобства, които са възникнали в резултат на този проблем. Гарантираме ви, че актуализирането на вградения софтуер ще оптимизира работата на вашето записващо устройство и е част от нашите постоянни усилия да поддържаме високо качество на продукта.

Внимание:

Моля, проверете модела на вашето записващо устройство на предния панел.

 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за актуализацията. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на актуализация и да доведе до липса на реакция от записващото устройство и да се наложи поправка.
 • Не изключвайте записващото устройство или не изтегляйте кабела от контакта. Спирането на електричеството по време на инсталирането на актуализацията на вградения софтуер може да доведе до липса на реакция от записващото устройство и да се наложи поправка.

Информация за файл

Име на файла

 • sr07S170.mem

Размер на файла

 • 14.16 Mb

Инсталиране

Преди да започнете :

 • Използвайте празен CD-R от марка с добро качество или напълно изтрит CD-RW, за да запишете актуализацията на вградения софтуер.
 • Възможно е записващото устройство да не може да прочете коректно замърсен или надраскан диск.
 • Необходим ви е компютър със записващо CD-R или CD-RW устройство и софтуер за запис върху дискове.


 • Проверете версията на вградения софтуер на записващото устройство:  • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързано DVD записващото устройство.
  • Включете DVD записващото устройство.
  • Натиснете бутон SYSTEM MENU от дистанционното управление.
  • Изберете Initial Setup (Първоначална настройка).
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Изберете Audio Out (Аудио изход).
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Изберете Dolby Digital Output.
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Маркирайте Dolby Digital и натиснете бутон ANGLE.
  • Инсталираната в момента в DVD записващото устройство версия на вградения софтуер ще се изпише на телевизионния екран като VERSION:. Ако номера на версията е 1,70 или по-висок, вградения софтуер на вашето DVD записващо устройство не трябва да се актуализира.
  • За да излезете, натиснете бутон SYSTEM MENU.

Процедура на изтегляне :

 1. Трябва да приемете правилата по-долу, преди да изтеглите файла.
  Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация преди да изтеглите и инсталирате, който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от DVD записващото устройство или да се наложи поправка.
 2. След като сте приели правилата, запазете файла с актуализацията на десктопа на вашия компютър.
  Когато изтеглянето на актуализацията приключи, проверете дали файла е 14.845.952 байта.
  За да направите това, кликнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете "properties" (свойства) и проверете дали в кутийката "General" (общи свойства) излиза следната информация за размера:  Ако информацията за размера, показвана на вашия компютър, е различна, изтрийте изтегления файл, изчистете кеш паметта на интернет браузера и изтеглете отново.

 3. Запишете файла върху нов празен CD-R или върху напълно изтрит CD-RW като използвате режим запис на диск веднага и системен формат на файла ISO 9660 CD-ROM.

  Важни особености:
  • Уверете се, че сесията на диска е затворена / дискът е финализиран.
  • Уверете се, че създаването на диска е изпълнено правилно без грешки. В случай на съмнение, направете нов диск с актуализацията.
  • Записване на диска с актуализация чрез използване на софтуер за пакетен запис не се поддържа. (Пакетно записване е записваща технология за оптичен диск, използвана за да се позволи на медии CD и DVD с възможности за записване да бъдат използвани по същия начин като дискета).
  • Не създавайте диск с актуализация чрез друг процес, различен от описания по-горе.

Процедура за актуализация на вградения софтуер

 • Не изключвайте DVD записващото устройство и не изваждайте захранващия му кабел от контакта по време на процеса на актуализация.
  Ако направите това, може да се повреди вашето записващо устройство и да стане неизползваемо и ще се наложи ремонт на DVD записващото устройство.
 • Не натискайте никакъв бутон, освен описаните в инструкциите, докато не завърши актуализацията.
  Ако направите това, може да се повреди вашето записващо устройство и да стане неизползваемо и ще се наложи ремонт на DVD записващото устройство.
 • Актуализацията на вградения софтуер може да продължи приблизително 8 минути. Първо прочете цялата процедура и след това започнете актуализирането на вградения софтуер на вашето записващо устройство.
 • Tray-а на диска автоматично ще се отвори по време на актуализацията. Преди актуализиране, отстранете всичко, което би представлявало пречка за tray-а на диска.
 • Вашето DVD записващо устройство ще се върне към фабрично зададените настройки. След инсталиране на актуализацията е необходимо да конфигурирате повторно вашето записващо устройство.
 1. Уверете се, че вашият телевизор е свързан правилно към DVD записващото устройство.
 2. Включете вашето DVD записващо устройство като натиснете бутон POWER.
 3. Натиснете бутон OPEN/ CLOSE, за да отворите tray-а на диска.
 4. Поставете диска с актуализацията.
 5. От DVD записващото устройство, първо натиснете бутон REC-STOP, като в същото време натиснете бутон (Play). Записващото устройство се затваря автоматично.
 6. Докато актуализацията не завърши, не изпълнявайте никакви операции. Когато актуализацията започне, картината ще изчезне и екранът на телевизора ще стане черен.
 7. Актуализацията започва автоматично. На дисплея на предния панел се появява "DISC-DWLD".

  (отнема приблизително 2 минути.)

 8. Записващото устройство се отваря автоматично.


 9. Извадете диска. Не натискайте tray-а на диска.
  Оставете DVD записващото устройство както си е.
  Не изключвайте DVD записващото устройство и не изваждайте захранващия му кабел от контакта.
 10. На дисплея на предния панел ще се появи серия от различни съобщения. Това е нормално. През това време не пускайте записващото устройство.

  (отнема приблизително 6 минути.)

 11. Записващото устройство се затваря автоматично и се изключва.
 12. Сега актуализацията е завършила.

  Забележка: Ако се появи съобщение за грешка, изключете DVD записващото устройство и повторете процедурата за актуализация от начало.

 13. Проверете версията на вградения софтуер на записващото устройство:
  • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързано DVD записващото устройство.
  • Включете DVD записващото устройство.
  • Натиснете бутон SYSTEM MENU от дистанционното управление.
  • Изберете Initial Setup (Първоначална настройка).
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Изберете Audio Out (Аудио изход).
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Изберете Dolby Digital Output.
  • Натиснете бутона ENTER.
  • Маркирайте Dolby Digital и натиснете бутон ANGLE.
  • Инсталираната в момента в DVD записващото устройство версия на вградения софтуер ще се изпише на телевизионния екран като VERSION:. Ако номера на версията не е 1,70, повторете процедурата за актуализация от начало.
  • За да излезете, натиснете бутон SYSTEM MENU.