Как да свържете дистанционното управление в реално време към вашата екшън камера?

Използването на дистанционно с вашата екшън камера означава, че можете да се запишете докато тичате, карате колело или скейтборд в секундата, в която започнете. Дистанционното се поставя на китката, което ви дава пълна свобода на движение, а батерията издържа до 4 часа за дългите разстояния. Можете да използвате екрана на дистанционното, за да гледате записа в реално време. Дистанционното е водоустойчиво до 3 метра и е идеално за ползване докато карате сърф или практикувате водни спортове.


Подготовка на дистанционното

 1. Отворете екран MENU и изберете Network Settings [Мрежови настройки] > Connection Setting [Настройки на свързване].
 2. Изберете ЕДИНИЧНА връзка, ако имате само една камера.
  Изберете МУЛТИ връзка, ако искате да използвате дистанционното с повече от една камера. Можете да използвате дистанционното с до пет съвместими камери едновременно.

Регистриране на камерата към дистанционното

 1. От екран MENU изберете иконката, която показва камерата и дистанционното.
 2. Дистанционното вече е готово да регистрира камерата. То ще остане в този режим за 2 минути, затова се уверете, че сте регистрирали камерата, преди да е изтекло това време.
 3. От камерата изберете [Setup] [Настройка], [confg] [конфигуриране] > [Wi-Fi] > [multi] [мулти] > new [ново].
 4. Дисплеят трябва да мига с думата [PREP] [ПОДГОТОВКА].
 5. Изчакайте, докато отдалеченият екран изпише [OK], след което потвърдете регистрирането като натиснете [REC/ENTER] [ЗАПИС/ВЪВЕЖДАНЕ].
 6. Когато регистрирането е завършено, на дисплея се изписва [DONE] [ГОТОВО] и след 2 секунди камерата е готова за използване.

Повторете тези стъпки, за да регистрирате повече от една камера.


Свързване на дистанционното към камерата
След като регистрирате камерата към дистанционното, двете устройства автоматично ще се свържат през Wi-Fi, когато са едновременно включени. (Когато е включено, дистанционното свети в синьо.)

За повече подробности относно свързването на камера към дистанционното вижте ръководството за употреба на камерата.


Отдалечен екран и иконки
Отдалеченият екран показва в кой режим е камерата и дали в момента записва.

ИконкаЗначение
Режим на заснемане на снимки
Режим на записване на видео
Режим на интервално снимане
Свързано
Обработва или предава

Когато камерата е в режим на запис или на интервално снимане, в ъгъла на съответната иконка се появява точка:
Ако сте свързали няколко камери, можете да натиснете бутоните UP/DOWN, за да ги видите на дистанционния екран. Иконката за камерата, избрана в момента, ще бъде осветена с цветна кутийка.
Главният дисплей на дистанционното за управление в реално време ще се синхронизира с LCD екрана на избраната камера.

Заснемане на снимки и запис на видео

 1. Натиснете бутона REC/ENTER на дистанционното, за да започнете да записвате видео или да заснемате снимки. Ако сте свързали повече от една камера, всички те ще получават сигнала едновременно, но е възможно да има времево забавяне в зависимост от настройките на камерите и тяхната позиция.
 2. Когато записвате видео или правите интервални снимки с камерата, на дистанционното ще се появи червена светлина.
 3. Натиснете бутона REC/ENTER отново, за да спрете записването.

Откриване и отстраняване на проблеми

Съобщения за грешки...

ИконкаЗначениеКакво да правя след това
Грешка в камератаПроверете дали свързаната камера или картата с памет функционират правилно.
Неуспешно свързванеПроверете дали камерата е включена и е в правилния режим. Проверете Wi-Fi връзката и силата на сигнал.
Опитвате да свържете несъвместима камера.Направете справка с ръководството на дистанционното, за да се уверите, че камерата е съвместима.
НомерЗначениеКакво да правя след това
03-03
03-04
Неуспешно свързванеПроверете дали камерата е включена и е в правилния режим. Проверете Wi-Fi връзката и силата на сигнал.
03-05Максималният брой на свързани камери вече е достигнат.Прекъснете връзката на една или повече камери от вашето дистанционно.