Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • XR-55A75K
 • XR-65A75K
 • XR-55A80K
 • XR-55A83K
 • XR-55A84K
 • XR-65A80K
 • XR-65A83K
 • XR-65A84K
 • XR-77A80K
 • XR-77A83K
 • XR-77A84K
 • XR-42A90K

Актуализацията е съвместима с всички версии на фърмуера на всички приложими модели.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който телевизорът понякога показва зелена картина вместо видео съдържание
 • Коригира проблем с локално затъмняване на XR-85X95K (забележимо замъглено обезцветяване) при гледане на тъмни сцени

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Ограничения

 • За използване само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.
 • Уверете се, че Вашият модел е в списъка с приложимите модели, споменат най-отгоре на тази страница.
 • Не се опитвайте да инсталирате този софтуер на модел телевизор, който не е посочен на тази страница. Това може потенциално да създаде проблеми с функционалностите на телевизора Ви.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може вече да е актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. На дистанционното управление натиснете бутона HELP или натиснете бутона (Input (Вход) и изберете Help (Помощ).
  Забележка: Ако Help (Помощ) не се покаже на екрана за избор на вход, изберете Edit (Редактиране) и добавете Help (Помощ).
 2. На телевизионния екран версията на софтуера е показана под името на модела.
  • Модел: KD-/KE-/XBR-/XR-xxxxxxxx
  • Софтуерна версия: PKG-xxxxxxxx

Ако номерът на версията е PKG6.6495.xxxx или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата версия на софтуера и не е необходима актуализация.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) (лесно)
  Забележка: Вашият телевизор може да покаже Software is up to date (Софтуерът е актуализиран) дори ако не е инсталирана по-новата версия. Актуализациите за автоматични изтегляния на софтуера са разместени и може да не са налични на момента. Моля, опитайте отново по-късно. Ако предпочитате да актуализирате сега, следвайте инструкциите за изтегляне и инсталиране на софтуерната актуализация чрез USB флаш устройството.
 • Чрез USB флаш устройство

Използване на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) (лесно):

Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на актуализации на софтуер е да използвате Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация). Тази настройка е активирана по подразбиране.
Ако сте активирали Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) по-долу, автоматично ще получите известие да актуализирате телевизора си.

 1. На дистанционното управление натиснете бутона HELP или натиснете бутона (Input (Вход) и изберете Help (Помощ).
  Забележка: Ако Help (Помощ) не се покаже на екрана за избор на вход, изберете Edit (Редактиране) и добавете Help (Помощ).
 2. Изберете Status & Diagnostics (Състояние и диагностика).
  Забележка: Ако Status & Diagnostics (Състояние и диагностика) не се показва, пропуснете тази стъпка.
 3. Изберете System software update (Обновяване на системния софтуер).
 4. Изберете Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация).

Новата актуализация на фърмуера ще бъде разпространявана постепенно до всички телевизори, свързани към интернет, през седмиците след нейното пускане.

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне и инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране чрез USB флаш устройство. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията, използвайки функцията "Automatically check for update" (Автоматична проверка за актуализация).

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.

Чрез USB флаш устройство:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или ако не искате да чакате актуализацията чрез функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация), опитайте да изтеглите и да актуализирате, като използвате USB флаш устройство според указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш устройство
  * Можете да актуализирате Вашия телевизор дори ако в USB флаш устройството има други файлове.

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до v6.6495 за телевизора

Име на Zip файл

 • sony_atvotafull_2020_1606495100_eua_auth.zip

Версия на файла

 • 6.6495

Размер на файла

 • 1 952 632 176 байта

Дата на разпространение

 • 12-04-2023

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не го изключвайте от захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да стартирате актуализацията на фърмуера (само модели със запис на USB HDD).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я съхраните на USB флаш устройство.

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
 2. След като приемете правилата и условията, щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла за актуализация на Вашия компютър.
 3. Проверете името и размера на изтегления файл (вижте раздела File Info (Информация за файл).
 4. Разархивирайте изтегления файл на място на Вашия компютър, което можете лесно да намерите.
  Забележка: След като разархивирате изтегления файл, ще намерите друг zip файл (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Поставете USB флаш устройството във Вашия компютър.
 6. Отидете на мястото, където сте запаметили разархивирания файл, и копирайте или плъзнете и пуснете този файл в основната директория на USB устройството.
  Забележка: Основната директория е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 7. Премахнете USB флаш устройството от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 10 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Следвайте тези стъпки:

 1. На дистанционното управление на телевизора натиснете и задръжте бутона POWER за поне 3 секунди и след това изберете Restart (Рестартиране).
  Забележка: В зависимост от модела и операционната система на телевизора, може да се наложи да натиснете и задържите бутона POWER за поне 5 секунди или докато се появи съобщението Power off (Изключване).
 2. Уверете се, че в телевизора няма други включени USB устройства.
 3. Поставете USB флаш устройството, съдържащо разархивирания файл (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip), в USB порта на телевизора.
  Забележка: Ако телевизорът разполага с няколко USB порта, може да се използва всеки от USB слотовете.
 4. След разпознаване на USB флаш устройството на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте инструкциите на екрана.
  Забележка: Ако съобщенията не се появяват автоматично, използвайте дистанционното управление, за да изключите и включите отново телевизора.
 5. Процесът на актуализация ще започне, индикаторът POWER на телевизора ще започне да мига в бяло и екранът за напредъка на актуализацията ще се покаже на телевизора.
 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на процеса на инсталиране на софтуера, моля:
  • Не изваждайте USB устройството
  • Не изключвайте телевизора
  • Не изключвайте телевизора от електрозахранването
 7. Телевизорът ще се рестартира автоматично след завършване на актуализацията.
 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е била успешна

Проверете текущата версия на софтуера, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е PKG6.6495.xxxx, актуализацията на софтуера е била успешна.
 • Ако номерът на версията не е PKG6.6495.xxxx, изтеглете и инсталирайте актуализацията отново.

Въпроси и отговори

ЧЗВ

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на софтуера не е възможна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.
 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Да, нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато се инсталира новият софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашия телевизор

Ако на екрана на телевизора се изведе някое от следните съобщения An error occurred during the software update (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или Software cannot be updated using this USB device (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора.
 2. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Ако на телевизионния екран бъде изведено съобщението No newer version of the TV software was found (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

Забележка: Ако се опитвате да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство, проверете следното.

 • Уверете се, че USB флаш устройството е изправно.
 • Дисковото устройство трябва да се форматира във FAT16, FAT32, exFAT или NTFS.
 • Актуализацията може да бъде неуспешна дори когато се използва USB флаш устройство, което отговаря на горепосочените условия, в зависимост от размера и структурата на директорията на другите файлове в дисковото устройство. Ако актуализацията бъде неуспешна, изтрийте другите файлове и опитайте отново само с файла за актуализиране, запаметен в USB флаш устройството. Ако актуализацията продължава да е неуспешна, форматирайте USB флаш устройството до FAT32 и опитайте отново.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.