Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

Sony Channel Editor е интелигентен инструмент, който ви позволява лесно да променяте списъка си с канали. Простият дизайн и мощните функции ви позволяват да премествате, изтривате и подреждате каналите си, за да персонализирате телевизора си.

 • Ver.1.2.0
  • Отстранява проблеми със съвместимостта с по-нови версии на Java
  • Добавени са бутони за увеличаване и намаляване на мащабирането, за да се увеличи/намали размерът на каналите в списъка с канали
  • Разделът "Help" (Помощ) вече има връзка към статията за онлайн ръководство на потребителя
  • Ръководството на потребителя сега е в комплект с редактор, който е достъпен от менюто "About" (Относно) (версия само на английски)
  • Изменения на локализираното съдържание – приложими за определени езици
  • Други дребни поправки на грешки
 • Ver.1.1.0
  • Кодираните канали са обозначени със знак ($)
  • При изтриване на канали списъкът с канали сега се мести нагоре, за да попълни празните места
  • Всички типове канали (включително канали за данни) се показват сега в списъка с канали и могат да бъдат изтрити
  • Отстранява грешка, свързана с проблем при запазването на множество файлове
 • Ver.1.0.1
  • Отстранява грешка, при която бутонът "Undo Delete" (Отмяна на изтриването) не работеше по предназначение

Ограничения

 • За използване само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.

Подготовка

Уверете се, че телевизорът ви използва най-новата налична софтуерна версия

Забележка: Вашият софтуер може вече да е актуализиран.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение
 • Java Runtime (всички версии на Java са съвместими)

Информация за файл

Име на файл

 • Channel Editor v1.2 Setup.exe

Версия на файла

 • 1.2.0

Дата на разпространение

 • 18-04-2019

Изтегляне и инсталиране

Как да изтеглите софтуера:

Преди да инсталирате софтуера, трябва да го изтеглите от интернет и да го запазите на компютъра си.

Стъпка 1

Изтеглете [Channel Editor v1.2 Setup.exe] на компютъра си.
Компютърен екран

 1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
 2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла за настройка на вашия компютър.

Стъпка 2

Изберете вашия език.

Поддържани езици: Български, хърватски, чешки, нидерландски, английски, френски, немски, унгарски, италиански, полски, румънски, руски, словашки, словенски, испански и турски.
Компютърен екран

Стъпка 3

Поставете отметка в квадратчето, ако искате да създадете бърза връзка на работния плот.
Компютърен екран

Стъпка 4

Щракнете върху Install (Инсталиране).
Компютърен екран

Стъпка 5

Поставете отметка в квадратчето, ако искате да стартирате Channel Editor след приключване на инсталацията.
Компютърен екран

Стъпка 6

Инструментът Sony Channel Editor вече е готов.

Как се използва инструментът

Можете да промените списъка с канали на телевизора си с три прости стъпки:

 1. Експортирайте списъка с канали от телевизора.
 2. Модифицирайте списъка с канали на вашия компютър.
 3. Импортирайте модифицирания списък с канали в телевизора.

Забележка: Новите канали, добавени от телевизионния оператор, няма да се синхронизират автоматично с текущия списък с канали в ръководството за телевизора. За да получите най-новите канали, моля, пренастройте телевизора си, преди отново да сортирате програмите с помощта на Sony Channel Editor.

За повече информация, моля, следвайте стъпките по-долу.

 1. Експортиране на списъка с канали от вашия телевизор:
  • Поставете външна USB памет в USB порта на телевизора.
   a) За моделите с Android на Sony отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [Channel Setup] (Настройка на каналите) → [Digital setup] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списък с програми) → [Export] (Експорт)
   b) За моделите на Sony, които не са с Android, отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [System Settings] (Системни настройки) → [Channel Set-up] (Настройка на каналите) → [Digital Set-up] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списък с програми) → [Export] (Експорт)
  • Файл, наречен "sdb.xml", ще бъде копиран на вашата външна USB памет.
 2. Модифициране на списъка с канали на вашия компютър:
  • Поставете външната USB памет с файла "sdb.xml" в USB порт на компютъра.
  • Стартирайте инструмента Channel Editor и отворете "sdb.xml".
  • Променете подредбата на програмите в списъка с канали.
  • Запазете модифицирания списък с канали във файла "sdb.xml" във външната USB памет.
 3. Импортиране на списъка с канали в телевизора:
  • Поставете външната USB памет с модифицирания файл "sdb.xml" в USB порта на телевизора.
   a) За моделите с Android на Sony отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [Channel Setup] (Настройка на каналите) → [Digital setup] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списък с програми) → [Import] (Импорт)
   b) За моделите на Sony, които не са с Android, отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [System Settings] (Системни настройки) → [Channel Set-up] (Настройка на каналите) → [Digital Set-up] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списък с програми) → [Import] (Импорт)
  • След рестартиране на телевизора ще получите новия списък с канали.

За повече информация, моля, посетете пълното ръководство за потребителя тук.