Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KDL-49WE753
 • KDL-43WE753
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-40WE663
 • KDL-32WE613
 • KDL-49WE755
 • KDL-43WE755
 • KDL-40WE665
 • KDL-32WE615
 • KDL-49WE750
 • KDL-43WE750
 • KDL-49WE660
 • KDL-40WE660
 • KDL-32WE610
 • KDL-49WE754
 • KDL-43WE754

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Разрешава проблем, при който телевизорът не може да се свърже с интернет през Wi-Fi
 • Разрешава проблем, при който USB портът не работи
 • Разрешава проблем, при който приложенията не работят или не се показват на телевизора
 • Разрешава проблем, при който телевизорът не може да възпроизвежда видео в приложението за видео на Amazon и показва следното съобщение: "Insufficient bandwidth" (Недостатъчна честотна лента)

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Представя Electronic Programme Guide (електронен справочник за програмите) за Freeview Play (само в Обединеното кралство)
 • Разрешава проблем, при който телевизорът не може да се свърже с Wi-Fi® точката на достъп от режим на готовност
 • Решава проблем, при който езикът на интерфейса на YouTube не съвпада с езика, който е избран на телевизора
 • Решава проблем, при който телевизорът непрекъснато се рестартира, когато е на сателитен PMC канал
 • Решава проблеми с възпроизвеждането на Netflix след гледане през приложението All4
 • Подобрява стабилността на приложението Amazon Video (само за Обединеното кралство и Германия)
 • Коригира проблем, при който телевизорът не може да показва снимки при прехвърляне на снимки от фотоапарат Sony ILCE-6300 чрез Wi-Fi Direct
 • Коригира проблем, при който се появява съобщението за правилата за поверителност при стартиране на интернет услуги
 • Коригира проблем, при който видео от YouTube не може да се зареди
 • Коригира проблем, при който дистанционното управление спира да работи след изкл./вкл. на Wi-Fi функцията
 • Коригира проблем, при който телевизорът "замръзва" след свързване на USB устройство, което използва протокол за пренасяне на медии (MTP)
 • Коригира проблем, при който езикът на интерфейса на YouTube не съвпада с езика, който е избран на телевизора
 • Подобрява работните показатели и стабилността на цялостната работа на потребителския интерфейс (UI)
 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора
 • Разрешава проблем, при който телевизорът не намира някои DVB-T2 PLP1 услуги
 • Разрешава проблем, при който телевизорът рестартира непрекъснато при гледане на DVB-T2 канали
 • Разрешава проблеми с езика в приложението YouTube
 • Разрешава случаи, при които регулирането на силата на звука не работи при използване на IPTV приложения
 • Подобрява общите работни характеристики и стабилността на телевизора
 • Подобрява Wi-Fi връзката на телевизора
 • Подобрява функционалността на уеб браузъра

Ограничения

За използване само на телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да изведете началното меню.
 2. Отидете до [Настройки] и натиснете [Въведи].
 3. Отидете до [Поддръжка за клиенти] и натиснете [Въведи].
 4. Моделът и версията на софтуера трябва да бъдат изведени в горния десен ъгъл на екрана: "v8.235" – ако номерът на версията е "v8.235" или по-висок вече разполагате с най-новия фърмуер.
  ВАЖНО: Клиентите, които вече имат инсталирана v8.233, не могат да инсталират тази актуализация, която не добавя никакви допълнителни привилегии.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително)
 • Използване на USB устройство за съхранение
Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително):
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на обновяване на софтуера е като изтеглите директно от телевизора през интернет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" е включена. (Тази функция е включена по подразбиране.)

 1. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Настройки] и натиснете [Въведи].
 3. Изберете [Поддръжка за клиенти] и натиснете [Въведи].
 4. Изберете [Автомат. изтегляне на софтуер].
 5. Изберете [Вкл.], за да изтеглите автоматично софтуера. Изберете [Изкл.] за дезактивиране.

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне" и "Инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране на USB устройство за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер".

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.


Използване на USB устройство за съхранение:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако не сте свързани към интернет или при неуспешно изтегляне на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер", опитайте се да изтеглите и актуализирате с помощта на USB устройство за съхранение, съгласно указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до v8.235 за телевизор

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2017_8235_enf_auth.zip

Версия на файла

 • 8.235

Размер на файла

 • 208 974 075 байта

Дата на издаване

 • 28-02-2018

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_tvupdate_2017_8235_enf_auth.zip" е "208 974 075" байта.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите папката "sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100".
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете папката "sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100" в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа папката "sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100" в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB порт, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. Натиснете [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да отворите менюто HOME.
 5. Придвижете се до категория [Настройки] и натиснете [Въведи], за да я изберете.
 6. Отидете до и изберете [Поддръжка на клиенти].
 7. Отидете до и изберете [Обновяване на софтуера], след което изберете [USB].
 8. На телевизионния екран ще се появят различни съобщения – следвайте екранните инструкции.
 9. Обновяването ще започне и ще започне да мига оранжева LED светлина на предния панел на телевизора.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:
  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването
 10. При извеждане на телевизора на съобщението "Firmware update complete" (Актуализацията на фърмуера завърши), телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за приключване на обновяването. – Не изваждайте USB устройството и не изключвайте телевизора.
 11. След включването на телевизора извадете USB устройството за съхранение от USB порта.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "v8.235" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "v8.235" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна: най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 3. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.