Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KDL-32W6600
 • KDL-32W6605
 • KDL-32WE610
 • KDL-32WE613
 • KDL-32WE615
 • KDL-40WE660
 • KDL-40WE663
 • KDL-40WE665
 • KDL-49WE660
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-43WE750

Необходими изтегляния

Прочетете този раздел, преди да изтеглите файла.

Освен ако не е посочено друго, посоченият по-долу файл трябва да бъде инсталиран ПРЕДИ актуализацията на фърмуера до v8.631, за да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Актуализация на фърмуер до v8.235

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора
 • Отстранява проблем, при който потребителски акаунт в YouTube не е излязъл след изпълнение на Initialize Personal Information (Инициализиране на лична информация)

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може вече да е актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на софтуера имате – следвайте тези инструкции:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME на дистанционното управление, за да изведете началното меню.
 2. Отидете до Settings (Настройки) и натиснете Enter (Въвеждане).
 3. Отидете до Customer Support (Поддръжка на клиенти) и натиснете Enter (Въвеждане).
 4. Моделът и версията на софтуера трябва да бъдат изведени в горния десен ъгъл на екрана: v8.631.
  • Ако номерът на версията е по-малък от v8.233, моля, инсталирайте версия v8.235 от раздела "Изтегляне" на страницата на модела ви, преди да инсталирате версия v8.631.
  • Ако номерът на версията е v8.233 или v8.235, моля, актуализирайте директно до v8.631.
  • Ако номерът на версията е v8.631 или по-голям, вече разполагате с най-актуалния фърмуер.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер) (лесно)
 • Използване на USB устройство за съхранение

Използване на функцията Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер) (лесно):

Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на актуализации на софтуера е да използвате Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер). Тази настройка е активирана по подразбиране.
Ако сте активирали Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер) по-долу, автоматично ще получите известие да актуализирате телевизора си.

 1. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
 2. Изберете Settings (Настройки) и натиснете Enter (Въвеждане).
 3. Изберете Customer Support (Поддръжка на клиенти) и натиснете Enter (Въвеждане).
 4. Изберете Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер).
 5. Изберете On (Вкл.), за да изтеглите автоматично софтуера. Изберете Off (Изкл.), за да го дезактивирате.

Новата актуализация на фърмуера ще бъде разпространявана постепенно до всички телевизори, свързани към интернет, през седмиците след нейното пускане.

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл" и "Изтегляне и инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране чрез USB устройството за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията, използвайки функцията "Automatic Software Download" (Автоматично изтегляне на софтуер).

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.

Използване на USB устройство за съхранение:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако няма зададена интернет връзка на вашия телевизор или ако не искате да чакате актуализацията чрез функцията Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер), опитайте да изтеглите и да актуализирате, като използвате USB устройство за съхранение според указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до v8.631 за телевизора

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2017_8631_enf_auth.zip

Версия на файла

 • 8.631

Размер на файла

 • 282 983 457 байта

Дата на разпространение

 • 18-01-2023

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не изваждайте щепсела от контакта, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл (вижте раздела File Info (Информация за файл).
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като разархивирате изтегления файл, ще намерите папката (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или издърпайте и пуснете папката (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) в основната директория на вашето USB устройство.
  Забележка: Основната директория е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизора няма включени USB устройства.
 3. Поставете USB устройството си за съхранение, което съдържа папката (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx), в USB порт на телевизора.
  Забележка: Можете да използвате всеки USB порт, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. Натиснете HOME на дистанционното управление, за да отворите менюто HOME (Начало).
 5. Придвижете се до категория Settings (Настройки) и натиснете Enter (Въвеждане), за да я изберете.
 6. Отидете до и изберете Customer Support (Поддръжка на клиенти).
 7. Отидете до и изберете Software Update (Актуализация на софтуер), след което изберете USB.
 8. На телевизионния екран ще се появят различни съобщения – следвайте екранните инструкции.
 9. Обновяването ще започне и ще започне да мига оранжева LED светлина на предния панел на телевизора.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на процеса на инсталиране на софтуера, моля:
  • Не изваждайте USB устройството
  • Не изключвайте телевизора
  • Не изключвайте телевизора от електрозахранването
 10. Когато на телевизора се изведе съобщението Firmware update complete (Актуализацията на фърмуера завърши), телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията. – Не изваждайте USB устройството и не изключвайте телевизора.
 11. След включването на телевизора извадете USB устройството за съхранение от USB порта.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата версия на софтуера, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е v8.631 или по-голям, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е v8.631 или по-голям, изтеглете и инсталирайте актуализацията отново.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна Ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да се гарантирате, че телевизорът Ви ще остане с оптимални работни характеристики, инсталирането на по-стара версия на софтуера не е възможно: най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.
 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизорът, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет

Ако на екрана на телевизора се изведе някое от следните съобщения An error occurred during the software update (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или Software cannot be updated using this USB device (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението No newer version of the TV software was found (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.