ID на член : 00131212 / Последна актуализация : 08/05/2017

Информация за съвместимост с Windows 10 за фотоапарати Cyber-shot

Приложими продукти и категории на този член

Проверихме работата на продуктите, изброени на тази страница, които сме пуснали в продажба до юли 2015 г. или по-рано, при следните условия:

Среди за проверка на работата:
  • Работата е проверена в режим на настолен компютър на Windows 10 Home и Windows 10 Pro на надстроен компютър с предварително инсталирана операционна система Windows 8.1.
  • Работата не е гарантирана за всички компютри.

Легенда:
✓ : Съвместим
- : Не е съвместим
? : Подлежи на оценка


Цифрови фотоапарати
Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro Забележки
32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
DSC-G1 *1
DSC-G3 *1
DSC-H3 *1
DSC-H7 *1
DSC-H9 *1
DSC-H10 *1
DSC-H20 *1
DSC-H50 *1
DSC-H55 *1
DSC-H70 *1
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX1 *1
DSC-HX5 *1
DSC-HX5C *1
DSC-HX5V *1
DSC-HX7 *1
DSC-HX7V *1
DSC-HX9 *1
DSC-HX9V *1
DSC-HX10 *1
DSC-HX10V *1
DSC-HX20 *1
DSC-HX20V *1
DSC-HX30 *1
DSC-HX30V *1
DSC-HX50 *1
DSC-HX50V *1
DSC-HX60 *1
DSC-HX60V *1
DSC-HX90 *1
DSC-HX90V *1
DSC-HX100 *1
DSC-HX100V *1
DSC-HX200 *1
DSC-HX200V *1
DSC-HX300 *1
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX1 *1
DSC-RX1R *1
DSC-RX10 *1
DSC-RX10M2 *1
DSC-RX100 *1
DSC-RX100M2 *1
DSC-RX100M3 *1
DSC-RX100M4 *1
DSC-S650
DSC-S700
DSC-S730
DSC-S750
DSC-S780
DSC-S800
DSC-S930
DSC-S950
DSC-S980
DSC-S1900
DSC-S2000
DSC-S2100
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T2 *1
DSC-T20 *1
DSC-T20HDPR *1
DSC-T25 *1
DSC-T70 *1
DSC-T70HDPR *1
DSC-T75 *1
DSC-T77 *1
DSC-T90 *1
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T100 *1
DSC-T110 *1
DSC-T110D *1
DSC-T200 *1
DSC-T300 *1
DSC-T500 *1
DSC-T700 *1
DSC-T900 *1
DSC-TF1
DSC-TX1 *1
DSC-TX5 *1
DSC-TX7 *1
DSC-TX7C *1
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10 *1
DSC-TX20 *1
DSC-TX30 *1
DSC-TX55 *1
DSC-TX66 *1
DSC-TX100 *1
DSC-TX100V *1
DSC-TX200 *1
DSC-TX200V *1
DSC-TX300 *1
DSC-TX300V *1
DSC-W35 *1
DSC-W55 *1
DSC-W80 *1
DSC-W80HDPR *1
DSC-W85 *1
DSC-W90 *1
DSC-W110 *1
DSC-W115 *1
DSC-W120 *1
DSC-W125 *1
DSC-W130 *1
DSC-W150 *1
DSC-W170 *1
DSC-W180
DSC-W190
DSC-W200 *1
DSC-W210 *1
DSC-W215 *1
DSC-W220 *1
DSC-W230 *1
DSC-W270 *1
DSC-W275 *1
DSC-W290 *1
DSC-W300 *1
DSC-W310
DSC-W320 *1
DSC-W330 *1
DSC-W350 *1
DSC-W350D *1
DSC-W360 *1
DSC-W370 *1
DSC-W380 *1
DSC-W390 *1
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560 *1
DSC-W570 *1
DSC-W570D *1
DSC-W580 *1
DSC-W610 *1
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX1 *1
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7 *1
DSC-WX9 *1
DSC-WX10 *1
DSC-WX30 *1
DSC-WX50 *1
DSC-WX60 *1
DSC-WX70 *1
DSC-WX80 *1
DSC-WX100 *1
DSC-WX150 *1
DSC-WX170 *1
DSC-WX200 *1
DSC-WX220 *1
DSC-WX300 *1
DSC-WX350 *1
DSC-WX500 *1

*1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично) връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP преди да свържете към компютър.


Фотоапарати тип обектив
Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100