Относно това изтегляне


Забележки: Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.

 • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели)
 • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте процедурата в съответствие с ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Важно

 • Моля, уверете се, че сте закачили обектива към фотоапарата, преди да изпълните актуализацията на софтуера.- Преди да закачите обектива към фотоапарата, изключете фотоапарата.


 • Дата на разпространение: 30/08/2013
 • Приложими модели и име на файла за изтегляне:
  МоделИме на файл
  SEL18200Update_SEL18200_V2.dmg
 • Ползи и подобрения:
  • Разрешава функцията "Fast Hybrid AF" (бързо хибридно автоматично фокусиране).- Без тази актуализация на обектива фотоапаратът ще използва автоматично фокусиране с нормално определяне на контраста, дори ако е избрано бързо хибридно автоматично фокусиране.
   Забележка: Фърмуерът на фотоапарат NEX-5R или NEX-6 също трябва да бъде актуализиран в допълнение към тази актуализация на системния софтуер.

Системни изисквания

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13, моля, уверете се, че "DriverLoader_1013" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.
 • CPU: Intel процесор*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата: Напълно зареден пакет презареждащи се батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (продава се отделно) - Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд на батерията е три деления или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата- Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни бележки:
 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Моля, уверете се, че сте закачили обектива към фотоапарата, преди да изпълните актуализацията на системния софтуер.- Преди да закачите обектива към фотоапарата, изключете фотоапарата.

Следвайте стъпките по-долу, за да проверите версията на системния софтуер:

 1. Изберете [Menu] [Меню] -> [Setup] [Настройка] -> [Version] [Версия] от фотоапарата.
 2. Показва се версията на системния софтуер.- Ако версията на системния софтуер на вашия обектив е версия 02 или по-нова, не е необходима актуализация.

1. Изтеглете файла с актуализацията

2. Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл, за да стартирате програмата за актуализация на системния софтуер.

3. Проверете режима на USB свързване на фотоапарата

 1. Включете фотоапарата. - Ако фотоапаратът вече е бил включен, изключете го и го включете отново.
 2. Следвайте инструкциите в програмата за актуализация на системния софтуер, изберете [Menu] [Меню] -> [Setup] [Настройка] -> [USB Connection] [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избрано [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни], моля, изберете [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни].

4. Свържете камерата с компютъра.

Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.

 1. След като се уверите, че LCD екранът на фотоапарата не е изключен, свържете фотоапарата към компютър с доставения USB кабел.
  В зависимост от настройката на "Power Saving Start Time" (Време за стартиране в режим на енергоспестяване), фотоапаратът влиза в режим на енергоспестяване. Ако фотоапаратът влезе в режим на енергоспестяване и LCD екранът на фотоапарата е изключен, натиснете наполовина бутона за снимане, за да излезете от режима на енергоспестяване и свържете фотоапарата към компютър с доставения USB кабел.

  Ако се появи съобщение за грешка на екрана на компютъра, моля, опитайте следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB слот на компютъра, включете USB кабела към този слот.
 2. Потвърдете, че в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата . - Ако не е показана в лентата със задачите, моля, продължете към следващата стъпка.
 3. След като потвърдите това, щракнете върху [Next] [Напред] в програмата за актуализация на системния софтуер. В програмата за актуализация на системния софтуер се появява Фигура 4, а Фигура 5 се появява на LCD екрана на фотоапарата. - От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.

  Фигура 4


  Фигура 5

  • Когато на екрана се появи съобщението "The update is not available for your model." (За вашия модел актуализацията не е налична.), проверете дали програмата за актуализация на системния софтуер е правилният файл за обектива, който е свързан към фотоапарата.
  • Ако се появи горното съобщение, въпреки че е стартирана правилната програма за актуализация на системния софтуер, затворете програмата за актуализация на системния софтуер, откачете USB кабела, изключете фотоапарата и се върнете на стъпка 2 "Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер".
  • Когато на екрана се появи съобщението "Could not find the camera with the lens for this update mounted." (Не може да бъде намерен фотоапарат със закачен обектив за тази актуализация.), проверете дали фотоапаратът има функцията "Fast Hybrid AF" и дали фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел.

5. Проверете дали се изисква актуализация

 1. След потвърждение на екраните на Фигури 4 и 5, щракнете върху [Next] [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 6).
 2. След потвърждение на екрана на Фигура 6, щракнете върху [Next] [Напред] ([Current version] [Текуща версия] е [Ver.01]).- Ако се появи екранът от Фигура 7, не е необходима актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера и включете фотоапарата отново.


  Фигура 6: Необходима е актуализация


  Фигура 7: Не е необходима актуализация

6. Започнете актуализирането

 1. Щракнете върху [Run] [Изпълни], за да стартирате актуализацията.- При прехвърлянето на данни се появява лента за напредъка (приблизително 5 секунди).

  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията
 2. Когато прехвърлянето на данните приключи, се появява следният екран. Щракнете върху [Finish] (Край).
 3. Актуализацията се стартира и на екрана на фотоапарата се показва лента за напредъка (приблизително 30 секунди).

7. Завършете актуализацията

 1. Процесът на актуализиране приключва, когато на екрана на фотоапарата се появи съобщението "Lens update complete." (Актуализирането на обектива е завършено.).
 2. Щракнете върху в лентата със задачи в долния десен ъгъл на екрана на компютъра, за да прекъснете USB връзката.- Ако не е показана в лентата със задачите, продължете към следващата стъпка
 3. Разкачете USB кабела. - След приключване на актуализацията изключете фотоапарата, махнете пакета батерии или AC адаптера и включете отново фотоапарата.

8. Проверете версията на системния софтуер отново и потвърдете, че версията на фърмуера на обектива е вер.02