Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX100E

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системния софтуер вер. 3.10 за FDR-AX100E (Windows)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка:Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток AC-L200
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток AC-L200.
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията, в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути. Препоръчваме да не позволявате на компютъра да влиза в спящ режим или режим на хибернация. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим или режим на хибернация (което ще прекъсне актуализацията), моля, рестартирайте процеса отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRAX100V310.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  За потребители на Windows 8.1 или Windows 10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 3.10 за FDR-AX100E.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_FDRAX100V310.exe], за да стартирате Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].


  Появява се прозорецът на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Включете камерата

  Следвайте инструкцията в прозореца на Firmware Updater (Програма за актуализация на фърмуера), изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [Connection] (Връзка) - [USB Connection] (USB връзка) на камерата и проверете дали е избран Mass Storage (Устройство за съхранение на данни).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Устройство за съхранение на данни), изберете [Mass Storage].

 4. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на камерата се изключва при свързване на камерата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.

  Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерена камера за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното.
  - Разкачете и свържете отново USB кабела.
  - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо. Вашият компютър може да има няколко USB гнезда в задната част.


 5. Потвърдете, че в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. Изображението по-долу се показва в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера и Follow computer instructions (Следвайте инструкциите на компютъра) се показва на LCD екрана на фотоапарата.

  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.

  компютърфотоапарат

 7. След като потвърдите горното, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.
 8. След като потвърдите, че текущата версия е вер. 3.00 или по-стара, щракнете върху [Next] (Напред).
  Необходима е актуализация.

  Ако се покаже екранът по-долу, не е необходима актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.
  Не е необходима актуализация.

 9. Щракнете върху иконата „Safely Remove Hardware“ (Безопасно премахване на хардуер) в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.

 10. Натиснете [OK] на LCD панела, за да извършите нулиране на камерата.

  Забележка: При натискане на бутона [OK] екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.
 11. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 12. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът по-долу.
 13. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 14. След завършване на актуализацията, камерата се рестартира автоматично и може да се покаже съобщението "Възстановяване на данните. Моля, изчакайте..." в продължение на няколко минути, преди рестартирането да завърши. Щракнете Finish (Край), когато долното изображение се покаже на LCD екрана.

 15. Разкачете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 3.10.

 1. Натиснете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройки) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на камерата. Ако се покаже „Ver. 3.10“ (вер. 3.10), значи версията на системния софтуер е вер. 3.10.