Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX33

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системен софтуер вер. 1.10 за FDR-AX33/FDR-AXP33 (Mac)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следните версии на Mac:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Note:Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FV70 или AC адаптер
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути. Препоръчваме да не позволявате на компютъра да влиза в спящ режим или режим на хибернация. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим или режим на хибернация (което ще прекъсне актуализацията), моля, рестартирайте процеса отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRAX33NMV110.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 1.10 за FDR-AX33.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDRAX33NMV110.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
 3. [Update_FDRAX33NMV110] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [SystemSoftwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за актуализация на системния софтуер се стартира. 7. Включете камерата

  Според инструкцията в прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [Connection] (Връзка) - [USB Connection] (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано „Mass Storage“ (Хранилище на данни с голям обем).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Устройство за съхранение на данни), изберете [Mass Storage].

 8. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD монитора на фотоапарата.
 9. След като потвърдите на LCD монитора на фотоапарата, щракнете върху [Next] (Напред) Текущата версия и версията след актуализацията се показват в долната лява част на екрана.

 10. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.00] (вер. 1.00), щракнете върху [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текущата версия) е [Ver.1.10] (вер.1.10), не е необходимо да извършвате актуализацията. Според съобщението прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете батерията, поставете я отново и включете фотоапарата.
 11. Показва се екранът по-долу.


 12. След автоматичното рестартиране, екранът по-долу се показва и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 13. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 1.10.

 1. Изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на фотоапарата. Ако се покаже „Ver.1.10“ (вер. 1.10), значи версията на системния софтуер е вер. 1.10.