Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • FDR-AX33
 • FDR-AXP33

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на системен софтуер вер. 1.10 за FDR-AX33/FDR-AXP33 (Windows)
 • Дата на разпространение:26/04/2016
 • Ползи и подобрения
  • Фотоапаратът вече може да записва формат XAVC S със съвместими SDHC и SDXC карти

   * Когато снимате видеоклипове във формат XAVC S, се изисква SD клас на скорост 10 или UHS клас на скорост U1 или по-бърз. (Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS клас на скорост U3.)
   *Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във формат XAVC S за дълго време, записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FV70 или AC адаптер
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FV70 или адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути. Препоръчваме да не позволявате на компютъра да влиза в спящ режим или режим на хибернация. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим или режим на хибернация (което ще прекъсне актуализацията), моля, рестартирайте процеса отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRAX33NMV110.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  Потребители на Windows 8.1 и Windows 10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер вер. 1.10 за FDR-AX33/FDR-AXP33.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_FDRAX33NMV110.exe], за да стартирате програмата за актуализация на системния софтуер.


  Показва се прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер.

 3. Включете фотоапарата

  Според инструкцията в прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [Connection] (Връзка) - [USB Connection] (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано „Mass Storage“ (Хранилище на данни с голям обем).

  Ако е избран режим, различен от [Mass Storage ] (Хранилище на данни с голям обем), изберете [Mass Storage] (Хранилище на данни с голям обем).

 4. След като потвърдите на LCD монитора на фотоапарата, щракнете върху [Next] (Напред) Текущата версия и версията след актуализацията се показват в долната лява част на екрана.

 5. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.00] (вер. 1.00), щракнете върху [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текущата версия) е [Ver.1.10] (вер.1.10), не е необходимо да извършвате актуализацията. Според съобщението прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете батерията, поставете я отново и включете фотоапарата.

 6. Показва се екранът по-долу.


 7. След автоматичното рестартиране, екранът по-долу се показва и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 8. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 1.10.

 1. Изберете [Menu] (Меню) - [Setup] (Настройка) - [General Settings] (Общи настройки) - [Version] (Версия) на фотоапарата. Ако се покаже „Ver.1.10“ (вер. 1.10), значи версията на системния софтуер е вер. 1.10.