Относно това изтегляне

"Memory Card File Rescue"" е софтуер за възстановяване на данни от различни видове карти с памет на Sony, които са били изтрити по невнимание.

Снимайте с увереност, че всички ваши ценни филми / снимки са защитени.

Какви файлове могат да бъдат възстановени?

Този софтуер поддържа възстановяване на JPG (DCF), MPEG-1, MP4(MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD файл (ver.2.0), AVCHD 3D файл, 3D снимка (MPO), други видове файлове*

* Не се поддържат данни за игри и музикални и филмови файлове със защитени авторски права
* Поддържа се възстановяване на файлове в носителите на памет на Sony
* Възстановените файлове ще бъдат запазени в компютъра

Забележки:

  • Ние не гарантираме възстановяването на всички файлове. Някои файлове е невъзможно да бъдат възстановени поради състоянието на данните в тях
  • Дефектните или повредени карти с памет не могат да бъдат възстановени.

Какъв тип носители с памет могат да бъдат използвани с този софтуер?

Този софтуер може да бъде използван на всички карти с памет, SD карта с памет, USB флаш четец*1 и XQD карта с памет на марката Sony (tm), с изключение на:

  • Memory Stick(tm) и SD карти с памет и USB флаш устройства, които не са произведени от Sony
  • Sony Memory Stick(tm) класическа серия (капацитет до 128MB)
  • Memory Stick(tm) за AIBO(r) робот
  • Memory Stick ROM(tm) за електронни речници или четци за електронни книги
  • Memory Stick(tm), Memory Stick PRO Duo(tm) или Memory Stick Micro(tm) носители с марката PSP(r)

*1Серия USM-SA3, серия USM-SA2, серия USM-SA1, серия USM-V, серия USM-J, серия USM-JX, серия USM-H, серия USM-EX-Turbo, серия USD, серия USM-FL, серия USM-F, серия USM-E Plus, серия USM-E, серия USM-D Plus, серия USM-D, серия USM-U2, серия USM-S(A), серия USM-S, серия USM-C, серия USM-B, серия USM

Инсталиране


Щракнете двукратно върху изтегления файл [MCFileRescue.exe].


Щракнете върху [Next] (Напред)


Внимателно прочетете [License Agreement] (Лицензионно споразумение) и изберете [I accept the terms in the license agreement] (Приемам условията на лицензионното споразумение). След това щракнете върху [Next] (Напред)


Щракнете върху [Install] (Инсталиране)


Щракнете върху [Finish] (Край). Софтуерът ще бъде инсталиран.

Възстановяване на данните в носителя с памет


Отворете [Memory Card File Rescue]


Поставете носителя с памет, от който ще се възстановяват данни, и щракнете върху [Next] (Напред)


Изберете устройството, в което е поставен носителят с памет, и щракнете върху [Next] (Напред)


Проверете показаната информация и щракнете върху [Run] (Изпълнение). Данните, възстановени от картата с памет, не могат да бъдат запазени на същия носител. Уверете се, че твърдият диск на компютъра ви има достатъчно място за запазване на данните


Извършва се възстановяване на данни. Не отстранявайте носителя с памет


Когато процесът приключи, ще се покаже екранът [Check Files] (Проверка на файловете)


Изберете файловете, които искате да запазите, и щракнете върху [Next] (Напред)


Укажете местоположението за запазване (1).
Укажете името на папката (2) и щракнете върху [Save] (Запази). Не можете да запазвате данни на носител с памет, който е в процес на възстановяване


Извършва се запазване на данни. Не отстранявайте носителя с памет


Възстановяването на данни е завършено. Щракнете върху [End] (Край) и ще се покаже местоположението на файловете