Относно това изтегляне

"x-Pict Story for (Micro) SD Card" е софтуерен продукт, който позволява лесно създаване на оригинални анимирани прегледи на диапозитиви на любимите ви снимки синхронизирани с любимата ви музика.

  • CPU: Pentium4 2.8GHz / Intel Pentium D 2.8GHz / Intel Core Duo 1.66GHz / Intel Core2 Duo 1.20GHz или по-високи
  • RAM: 1GB или повече
  • Дисплей: 1024x600 или повече
  • Графична карта: DirectX 9 или повече