Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • SRS-ZR7
 • RSX-GS9

Относно инсталацията

Ползи и подобрения

 • Тази помощна програма инсталира актуализирана версия на софтуера за USB аудиодрайвер, за да поддържа възпроизвеждането на Вашите аудио файлове от компютъра Ви чрез USB връзка и също така осигурява подобрена производителност на функцията USB-B.

Системни изисквания

Операционни системи

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Забележка: Моделът RSX-GS9 поддържа само Windows 8.1 и Windows 10.

Устройство

 • USB порт (съвместимост с USB 2.0)

Подготовка

 • Уверете се, че сте влезли в компютъра си като администратор.
 • Не изключвайте компютъра, докато актуализацията не завърши.
 • Неспазването на инструкциите или прекъсването на процеса на актуализиране може да причини проблеми с работата на софтуера.
 • Ако съобщението Windows needs your permission to continue (Windows се нуждае от Вашето разрешение, за да продължи) се появи в диалоговия прозорец User Account Control (Управление потребителския профил), щракнете върху Continue (Продължаване), за да продължите.

Инсталиране

 1. Свържете USB кабела:
  • За устройства MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, SRS-ZR7, CMT-SX7/SX7B и CAS-1: Свържете се от компютъра към терминала (type B) на задния панел.
  • За устройства SRS-HG1 (h.ear go): Свържете се от компютъра към терминала (type micro B) на задния панел.
  • За устройства RSX-GS9: Свържете се от компютъра към терминала (type micro B) на предния панел.
 2. Отворете прозореца Device Manager (Диспечер на устройствата), след това щракнете върху Sound, video and game controllers (Контролери за звук, видео и игри).
 3. Включете устройството:
  • За устройства CAS-1: Изберете функцията USB-B на дистанционното управление, като натиснете бутона USB-B.
  • За устройства MAP-S1, CMT-SX7 или CMT-SX7B: Изберете функцията USB REAR на дистанционното управление, като натиснете бутона FUNCTION.
  • За устройства SRS-X9, SRS-X88 и SRS-X99: Изберете функцията USB-B, като натиснете бутона USB-B.
  • За устройства SRS-ZR7: Изберете режима USB-B, като натиснете бутона Function.
  • За устройства SRS-HG1 (h.ear go): Изберете функцията USB, като натиснете бутона FUNCTION.
  • За устройства RSX-GS9: Изберете функцията USB-DAC, като натиснете бутона за източник на предния панел или на дистанционното.
  Текущият драйвер за свързаното устройство е посочен в раздела Контролери за звук, видео и игри на Диспечер на устройства.
  Забележка: Ако Sony Audio е в списъка, правилният драйвер вече е инсталиран на компютъра Ви.
 4. Щракнете с десния бутон върху изброения драйвер и изберете Update Driver (Актуализация на драйвер).
 5. Щракнете върху Search automatically for drivers (Автоматично търсене за драйвери).
 6. Щракнете върху Search for updated drivers on Windows Update (Търсене на актуализирани драйвери в Windows Update). Ще се появи прозорецът Windows Update.
 7. Изберете Check for updates (Проверка за актуализации) и ако се появи съобщението View optional updates (Преглед на опционални актуализации), щракнете върху него.
 8. Изберете стрелката до Driver updates (Актуализации на драйвер), изберете Sony Corporation - MEDIA - и щракнете върху Download and install (Изтегляне и инсталиране).
  Забележка: Sony Audio ще бъде посочено в раздела Контролери за звук, видео и игри на Диспечер на устройства.
 9. Щракнете с десен бутон върху Sony Audio и изберете Properties (Свойства).
 10. В раздела Driver (Драйвер) потвърдете Driver Provider (Доставчик на драйвер) и Driver Version (Версия на драйвер).
  • Доставчик на драйвер: Sony Corporation
  • Версия на драйвер: 8.0.5.3526
 11. Инсталацията на USB аудиодрайвера завърши.

Как да деинсталирате софтуера на драйвер?

 1. Щракнете върху Device Manager (Диспечер на устройства) → Sound, video and game controllers (Контролери за звук, видео и игри), след което щракнете с десен бутон върху Sony Audio и изберете Uninstall device (Деинсталиране на устройство).
 2. Изберете отметката Delete the driver software for this device (Изтриване на софтуера на драйвера за това устройство) и след това изберете Uninstall (Деинсталиране).