• Сила на звука

    ДА

   • Aux-вход

    ДА (отпред)

   • Изход за събуфър

    ДА

   • Режим на заключване на компактдиск

    ДА

   • Нискочестотен филтър

    ДА (50/60/80/100/120)

   • USB

    ДА (отпред)

   • Защита

    Подвижно

   • EQ

    ДА (EQ10)

   • Изходна мощност (4 ома, 1 kHz,16 V)

    55 W

   • Предварителни настройки

    FM18;MW6;LW6

   • RDS / EON

    ДА

   • Цвят на покритието на панела

    Черно (празно)

   • USB затвор

    ДА

   • Цвят на дисплея (Вариране на цвета / Негативен и позитивен)

    Черен цвят/негатив

   • Осветяване на бутоните

    Променлива

   • Монитор (LCD / FL / OEL / TFT)

    LCD (с акрил)

   • Режим на пропускане

    ДА

   • Управление на USB устройство (кодек)

    MP3;WMA;WAV

   • Управление на USB устройство (разглеждане на списък)

    ДА

   • Управление на USB устройство (повторение)

    ИЗКЛ.;ПЕСЕН; АЛБУМ

   • Управление на USB устройство (Възобновяване на възпроизвеждане)

    ДА

   • Управление на USB устройство (пауза)

    ДА

   • Управление на USB устройство (разбъркване)

    ИЗКЛ.;АЛБУМ;УСТРОЙСТВО

   • Функ. за упр. на USB устр. за съхр.

    ДА

  • Съединител по ISO
  • Антенен съединител (JASO)
  • Trim Ring (Черен)