Относно това изтегляне

Насладете се на музика според настроението си - SensMe. Уникалните SensMe канали на Sony предоставят автоматично групово проследяване по канали и ви позволява да се насладите на музика интуитивно. Изисква се използването на предоставения софтуер ("SensMe Setup" и "Content Transfer"), за да заредите функцията SensMe на устройството.

Проверете своята операционна система

Преди да изтеглите и инсталирате софтуера, бъдете сигурни, че използвате една от следните операционни системи:

 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)

SensMe не се поддържа от 64-битовите операционни системи на Windows XP, MAC компютри или операционни системи, различни от изброените по-горе.

Всички операционни системи трябва да бъдат фабрично инсталирани. Не можем да гарантираме работата при системи, които са били надстроени, персонално изградени или съществуват като една от множество системи (т.е. в среда с възможност за зареждане на няколко операционни системи).

Проверете своя хардуер и софтуер

Ще ви е необходим следният хардуер, за да инсталирате и използвате SensMe

 • Компютър: IBM PC/AT или съвместим
 • CPU: Процесор Intel Pentium 450 MHz или повече
 • RAM: 256 MB или повече (За Windows XP), 512 MB или повече (за Windows Vista или Windows 7)
 • USB порт
 • Богат цвят (16 бита) или повече и 800x600 пиксела или повече.
 • Интернет връзка

Забележка: Ако компютърът не е свързан към Интернет, следвайте стъпките по-долу. 1. Изтеглете файла Setup.exe на компютър, свързан с Интернет. 2. Копирайте файла на CD-R, флаш памет или друго устройство с памет. 3. Копирайте файла на работния плот на вашия компютър от устройството с памет и следвайте долната процедура за инсталиране.

Изтегляне

Изтеглете файла Setup.exe на работния плот на вашия компютър.

Изтеглете SensMe setup.exe

Инсталиране

Следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате SensMe:

 1. Щракнете двукратно върху файл Setup.exe, след като завършите изтеглянето.
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  1. Щракнете върху Run [Изпълни].
  2. Следният екран се появява на вашия дисплей. Изберете I accept the terms of the license agreement [Приемам условията на лицензното споразумение] и натиснете next [Напред].
  3. Появява се следния екран. Изберете Content Transfer + SensMe Setup [Инсталиране на Content Transfer + SensMe] вляво.
  4. Появява се следният екран. Щракнете върху Install [Инсталирай].
  5. Щракнете върху Install [Инсталирай].
  6. Появява се следният екран. Изчакайте известно време.
   (Инсталиране на Content Transfer)
  7. Появява се следният екран. Щракнете върху Next [Напред].
  8. Изберете Standard [Стандартно] и натиснете Next [Напред].
  9. Щракнете върху Install [Инсталирай].
  10. Появява се следният екран. Изчакайте няколко минути.
  11. Появява се следният екран. Щракнете върху Finish [Край]. (Инсталирането на Content Transfer е завършено.)
  12. Инсталирането продължава.
   (Инсталиране на SensMe Setup)
  13. Щракнете върху Next [Напред].
  14. Щракнете върху Install [Инсталирай].
  15. Появява се следният екран. Изчакайте известно време.
  16. Натиснете Finish [Край] след инсталирането. Ако искате да стартирате SensMe Setup веднага, свържете устройство към вашия компютър, поставете отметка до Execute SensMe Setup after installation is complete [Изпълни SensME Setup след завършване на инсталирането] и натиснете Finish [Край].
   (Инсталирането на SensMe Setup е завършено.)
Регистрация на SensMe Setup

Регистрирайте устройство, като изпълните "SensMe Setup".

 1. Свържете устройство към вашия компютър и изпълнете "SensMe Setup".
 2. След свързване на устройството се появява следният екран. Щракнете върху OK.
 3. След малко се появява следният екран. Щракнете върху OK.
 4. Ако вече имате запазени песни на устройството, можете да продължите с Refresh Process [Процес на обновяване], като натиснете Yes [Да]. Ако нямате, изберете No [Не], с което завършва процеса на инсталиране на SensMe.
 5. Следният екран може да се появи ако натиснете Yes [Да] на предишния екран. Щракнете върху Yes [Да], за да можете да добавите обложки към песните си.
 6. Появява се следният екран. Щракнете върху Finish [Край].