Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своята мултимедийна система за автомобил. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

 • Дата на разпространение: 20-06-2014
 • Име: Актуализация на фърмуера за XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Приложими модели: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрява функциите за телефонни разговори, когато изключите двигателя (XAV-602BT, XAV-612BT и XAV-712BT)
  • Възстановете приемането на GPS сигнал с помощта на навигация TomTom (XAV-712BT)
 • Ограничения:
  • Устройството ще се повреди, ако го изключите, докато актуализацията е в ход. Това ще наложи поправка за ваша сметка
  • Трябва да изключите и да включите устройството след актуализацията на фърмуера. Сензорният панел може да не работи, ако пропуснете тази стъпка

Инсталиране

Какво ви е необходимо

 • Компютър, свързан с интернет
 • USB памет с 200 или повече MB налично пространство

Изтегляне и инсталиране на актуализацията

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон Download [Изтегли] в края на това съобщение.
  Следвайки показания диалогов прозорец, запазете update.zip на своя компютър
 2. След завършване на изтеглянето извлечете файла с актуализацията, за да създадете папка "update" (актуализация), която включва SONYXAV.BIN
 3. Копирайте папката "update" в главната директория на USB паметта

Процедура на актуализация (в автомобила ви) Актуализацията отнема около пет минути.
Подготовка: Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете прекъсването на захранването с мощност.

 1. Свържете USB паметта, съдържаща папката "update", към устройството. Не свързвайте никаква друга USB памет, освен тази, която съдържа актуализацията
 2. Натиснете бутон OFF [Изкл.] на дистанционното управление (или натиснете и задръжте бутон SOURCE [ИЗТОЧНИК] за 1 секунда), така че устройството да се ИЗКЛЮЧИ
 3. Изберете Settings [Настройки] от началното меню
 4. Изберете General Settings [Общи настройки]
 5. Изберете firmware version [версия на фърмуера]
 6. Натиснете бутон Update [Актуализация]
 7. Проверете дали текущият фърмуер трябва да се актуализира. Ако версията на фърмуера е 1.11, устройството ви трябва да се актуализира
 8. Натиснете бутон Update [Актуализация] отново, за да започнете актуализацията на фърмуера
 9. Важно: Изчакайте, докато съобщението "Firmware Update Success!!" [Успешна актуализация на фърмуера] се появи на екрана, без да изключвате устройството или да изваждате USB паметта
 10. Натиснете и задръжте бутон OFF [Изкл.] на дистанционното управление (или натиснете и задръжте бутон SOURCE [ИЗТОЧНИК] за 2 секунди), за да изключите устройството. Извадете USB паметта и изчакайте повече от 10 секунди*.
  Натиснете бутон SOURCE [ИЗТОЧНИК], за да включите устройството отново.
  Забележка *: Отброете 10 секунди с часовник, за да е сигурно, че устройството е изключено

След актуализацията

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация.

 1. Изберете Settings [Настройки] от началното меню
 2. Изберете General Settings [Общи настройки]
 3. Изберете Firmware Version [Версия на фърмуера]
 4. Проверете дали е показано "1.20"

Информация за файл

Име на файла

 • SONYXAV_CB21.zip

Размер на файла

 • -