Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • XAV-AX1005DB

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява ефективността от използването на CPU за по-плавна работа

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който CarPlay не работи и не се показва, когато се чуе известие, като навигационно указание, или звуков сигнал по време на телефонно обаждане
 • Коригира проблем, при който FLAC файл се възпроизвежда с накъсване, когато звуковите данни се съдържат в първата част на файла
 • Коригира проблем, при който режимът High Charge (Висок заряд) не работи, когато е свързан към устройство с Android

Информация за файл

Име на Zip файл

 • XAV-AX1005DB_v125.zip

Версия на файла

 • 1.25

Размер на файла

 • 7.96 MB (8 351 886 байта)

Дата на разпространение

 • 26-01-2022

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Следвайте тези стъпки, за да проверите текущо инсталираната версия на фърмуера на устройството:

Забележка: Ако като версия се изведе 1.25, не е необходимо да актуализирате фърмуера.

 1. Включете (ON) главното устройство.
 2. На началния екран изберете Settings (Настройки).
 3. Изберете General (Общи).
 4. Изберете Firmware Version (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера.

Изтегляне и инсталиране

Как да изтеглите актуализацията

 1. Свържете USB устройство за съхранение към компютъра с най-малко 10 MB свободно пространство и използвайте устройство с максимална USB памет за съхранение от 32 GB (FAT16 или FAT32).
  Забележки:
  • USB устройства за съхранение с формат exFAT не се поддържат
  • USB устройства за съхранение с капацитет над 32 GB не се поддържат
 2. Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 3. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
 4. Разархивирайте изтегления zip файл. Има 3 файла (LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6).
 5. Копирайте всички 3 файла в основната директорията на USB устройството за съхранение, което е свързано към Вашия компютър.
 6. Разкачете USB устройството за съхранение от Вашия компютър.

Важна забележка

 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението на устройството.
 • Не изключвайте устройството по време на актуализацията.
 • Не изваждайте USB устройството за съхранение по време на актуализацията.
 • Задайте датата и часа след актуализацията.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете USB устройството за съхранение към USB порта на главното устройство.
 2. На началния екран изберете Settings (Настройки). Ако не можете да откриете иконата за Settings (Настройки), плъзнете от долната част на началния екран, след това от дясно наляво.
 3. Изберете General (Общи).
 4. Изберете Firmware Version (Версия на фърмуера).
 5. Изберете Update (Актуализация).
  • Проверете структурата на файла на USB устройството за съхранение, ако не можете да натиснете бутона Update (Актуализация). Файлът за актуализация може да не е запазен в правилната директория в USB устройството за съхранение или файловият формат може да не се поддържа.
  • Ако на устройството се появи съобщението Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Моля, посетете сайта за поддръжка и свържете USB устройството (с фърмуера за актуализация) към USB порта), проверете файловете в USB устройството за съхранение. Възможно е USB устройството за съхранение да не съдържа правилния файл за актуализация.
  • Изтеглете последния файл за актуализация, ако показаната версия не е 1.25. Възможно е да не използвате правилния файл за актуализация.
 6. Изберете Update (Актуализация) отново. Тогава устройството ще започне да се актуализира.
  Забележка: Актуализацията ще отнеме около 5 минути, за да приключи.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

 1. Включете (ON) главното устройство.
 2. На началния екран изберете Settings (Настройки).
 3. Изберете General (Общи).
 4. Изберете Firmware Version (Версия на фърмуера). Тогава ще се покаже текущата версия на фърмуера.
  Забележка: Когато 1.25 се покаже, актуализацията на фърмуера е завършена.

Ако все още не можете да извършите актуализация на фърмуера, моля, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.

Въпроси и отговори

Отстраняване на неизправности

Бутонът за актуализация е оцветен в сиво: Проверете дали файловете LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6 са правилно запаметени в основната директория на USB устройството за съхранение.

Съобщението This data is not compatible (Тези данни не са съвместими) се показва: Възможно е USB устройството за съхранение да е дефектно или да не съдържа правилния файл за актуализация. Изтрийте съществуващите файлове от USB устройството за съхранение или използвайте друго USB устройство за съхранение, след което повторете целия процес на изтегляне и актуализиране от самото начало.