• Директно свързване на събуфъра

    ДА

   • Система за цифрово подобрение на звука

    ДА

   • Предварително подравняване по време

    ДА

   • App Remote

    ДА

   • Режим на заключване на компактдиск

    ДА

   • Оценена изходна мощност (DIN) (W)

    27

   • Подобрител на заден бас

    ДА

   • Изход от предусилвател високо напр.

    5 V

   • Високочестотен филтър

    ДА (ИЗКЛ.;50;60;80;100;120)

   • Изходяща мощност (4 ома, 1 kHz, 16 V)

    55 W

   • EQ

    ДА (EQ10)

   • Advanced Auto Volume

    ДА

   • Нискочестотен филтър

    ДА (50;60;80;100;120)

   • USB

    ДА (отпред)

   • Сила на звука

    ДА

   • Sirius/XM съединител

    НЕ

   • Aux-вход

    НЕ

   • Персонално подравняване по време

    ДА (настройка)

   • ClearAudio+

    ДА

   • Изход от предусилвател

    3 (5 V)

   • Изход за събуфър

    ДА

  • Гаранционна карта
  • Съединител по ISO
  • Антенен съединител (JASO)
  • Пръстен с покритие (твърда яка)