ID на член : 00245774 / Последна актуализация : 24/03/2021

Как да разбера номера на модела и IMEI на моя смартфон или таблет?

  Международният идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI) е уникален идентификационен или сериен номер на Вашето устройство.

  Можете да откриете номера на Вашия модел и IMEI с помощта на следните методи:

  1. Можете да откриете IMEI чрез телефонното набиране

  Как да отриете IMEI номера чрез телефонното набиране

  1. От началния екран докоснете иконата за набиране на телефона.
  2. Открийте и докоснете иконата на клавиатурата за набиране.
  3. Въведете следния код: *#06#. Ще се покаже информацията за IMEI.

  2. Можете да откриете номера на Вашия модел и IMEI чрез приложението Support

  Как да откриете номера на модела и IMEI чрез приложението Support

  1. От началния екран докоснете иконата за приложения на екрана.
  2. Открийте и докоснете приложението Support.
  3. Можете да откриете номера на модела и IMEI в раздела Device information (Информация за устройството).

  3. Можете да откриете номера на модела и IMEI във Вашите Settings (Настройки)

  Как да откриете номера на модела и IMEI чрез приложението Settings

  1. Отидете в Settings (Настройки)
  2. Android 10: System (Система) → About phone (За телефона).
  3. Android 8: About phone (За телефона) → Status (Състояние) → IMEI information (IMEI информация).
   Забележка! Пътят може да се различава за по-старите версии на Android.
  4. Сред информацията за телефона е посочен и IMEI номерът.


  4. Можете да откриете номера на модела и IMEI в оригиналната кутия на Вашия телефон

  Открийте етикета върху кутията на телефона. Отпечатан е номерът на модела и IMEI номерът.

  5. Не мога да стартирам телефона си: как да проверя IMEI номера?

  Проверете слота за SIM картата

  IMEI номерът на по-новите устройства Xperia се намира на лентата с етикети в слота за SIM карта.

  Забележка! Следните методи може да се различават за различните модели устройства

  • Извадете държача за SIM картата за достъп до лентата с етикети.
  • При някои модели IMEI номерът се намира в слота за картата с памет. Използвайте нокътя си или разгънат кламер (или нещо подобно), за да издърпате лентата с етикети навън.
  • На устройствата със сваляеми задни капаци IMEI номерът се намира под задния капак.

  Как мога да намеря името и серийния номер на моя модел таблет?

  Примери за правилни наименования на модели са: SGPT121DE/S | SGPT113BE/S
  Таблет
  1: Наименование на модела
  2: Сериен номер


  Модели таблети SGP

  Таблет S

  Таблет S

  Номерът на модела се намира на гърба на устройството в долния ляв ъгъл. (напр. SGP-T112US/S)

  Таблет P

  Таблет P

  Внимателно свалете долния/задния капак. Номерът на модела се намира в горния ляв ъгъл в отделението. (напр. SGP-T211US/S)

  Xperia таблет

  xperia таблет

  Номерът на модела се намира на гърба на таблета, както е показано тук. (напр. SGP-T121US/S)