Слушайте музика или поточно аудио от вашия XperiaTM с One-touch.

Научете как да възпроизвеждате музика и поточно аудио от вашия смартфон или таблет XperiaTM към безжични високоговорители или слушалки с помощта на One-touch.

С One-touch можете да се свържете към вашите високоговорители или слушалки, като използвате NFC и Bluetooth, и да слушате аудио от плейър Walkman, YouTube приложение, интернет радио приложения като TuneIn Radio или приложения за аудио книги.

Съвместими устройства

 • Безжична система високоговорители: SRS-BTM8, SRS-BTV5
 • Персонална аудио система: SRS-BTX500, SRS-BTX300, ZS-BTY55, ZS-BTY52, ZS-BTY50
 • Безжични стерео слушалки: MDR-1RBT
 • Система за домашно кино на Sony с функция за слушане One-touch (NFC)
 • Устройства XperiaTM с вградена NFC функция и Android OS 2.3.3 или по-нов, с изключение на 3.x

Бързи връзки

Как да използвате One-touch

За да използвате One-touch, трябва първо да свържете вашия телефон или таблет XperiaTM към високоговорители или слушалки. Този процес използва NFC и Bluetooth за сдвояване на устройствата. Ако не можете да използвате NFC, можете да ги свържете, като инсталирате приложението NFC Easy Connect от магазина Google Play.

Как да свържете устройство XperiaTM към съвместимо със Sony One-touch устройство

 1. Включете NFC на вашия телефон или таблет. Вижте как да включите NFC на вашето устройство
 2. Когато екранът на устройството XperiaTM е активен и не е заключен, докоснете вашето устройство XperiaTM до NFC датчика на високоговорителя. Той е означен със знака (знак N)
 3. Високоговорителят или слушалките ще се включат и ще се сдвоят с телефона, като използват Bluetooth връзка.

Как да включите NFC на вашето устройство XperiaTM

Android 4.0 и 4.1

 1. Докоснете иконата Application (Приложение) на екрана и изберете Settings (Настройки)
 2. Изберете More (Още) и поставете отметка върху NFC Allow data (Разрешаване на NFC данни).

Android 2.3

 1. Докоснете иконата Application (Приложение) на екрана
 2. Изберете Settings (Настройки) > Wireless & networks (Безжични мрежи) > NFC.

Свързване на вашето устройство XperiaTM към високоговорител SRS-BTV5

За да разберете как да свържете вашето устройство XperiaTM към високоговорител, изберете вашата операционна система:

Android 4.0 и 4.1

 1. Включете NFC на високоговорителя, като движите ключа към центъра - не е нужно да включвате високоговорителя, за да направите това.
 2. На вашето устройство XperiaTM докоснете иконата Application (Приложения) на екрана и изберете Settings (Настройки)
 3. На вашето устройство XperiaTM изберете More (Още) и поставете отметка върху NFC Allow data (Разрешаване на NFC данни)
 4. Докоснете устройството XperiaTM до зоната за откриване на NFC - това е указано със знака (знак N). Когато устройствата се свържат, Bluetooth индикаторът спира да мига и остава да свети, докато двете устройства са свързани.

Android 2.3

 1. Включете NFC на високоговорителя, като движите ключа към центъра - не е нужно да включвате високоговорителя, за да направите това.
 2. На вашето устройство XperiaTM докоснете иконата Application (Приложения) на екрана и изберете Settings (Настройки) > Wireless & networks (Безжични мрежи) > NFC
 3. На вашето устройство XperiaTM поставете отметката NFC.
 4. Докоснете устройството XperiaTM до зоната за откриване на NFC - това е указано със знака (знак N). Когато устройствата се свържат, Bluetooth индикаторът спира да мига и остава да свети, докато двете устройства са свързани.

Отстраняване на неизправности при слушане с One-touch

Ако телефонът или таблетът XperiaTM не се свързват с другото устройство:

 • Проверете дали NFC на вашето устройство XperiaTM е включен:
  • Докоснете иконата Application (Приложение) на екрана
  • Изберете Settings (Настройки) > Wireless & networks (Безжични мрежи) > NFC
  • Поставете отметката NFC.
 • Проверете дали екранът на устройството XperiaTM е отключен
 • Ако зареждате устройството XperiaTM, извадете зарядното устройство
 • Проверете дали камерата на вашето устройство XperiaTM е изключена
 • Ако зареждате високоговорителите или слушалките, към които се опитвате да се свържете, извадете зарядното устройство
 • Ако вашето устройство XperiaTM не вибрира, изключете и включете отново NFC. Преместете вашето устройство XperiaTM по-близо до знака (знак N) на извеждащото устройство, за да осъществите връзката отново
 • В зависимост от устройството XperiaTM, което използвате, чувствителността на NFC може да не е достатъчно силна, за да се свърже устройството само с едно докосване. Продължавайте да докосвате високоговорителя или слушалките с вашето устройство XperiaTM, докато устройството XperiaTM вибрира.
Ако вашето устройство XperiaTM е в защитен калъф и не реагира на докосването:
 • Ако вашето устройство XperiaTM не вибрира, изключете и включете отново NFC. Преместете вашето устройство XperiaTM по-близо до знака (знак N) на извеждащото устройство, за да осъществите връзката отново.