Относно това изтегляне

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да инсталирате и актуализирате програмата правилно.

Приложими модели

SonicStage Simpler Burner версия 1.1, която е комплектувана с ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Системни изисквания

Windows XP Professional / Windows XP Home Edition, в която има инсталирана SonicStage Simple Burner версия 1.1.

Подобрения

Разрешени проблеми

Системната среда Windows XP Professional Service Pack 2 може да не работи правилно.

Инсталиране

Преди изтегляне

Тази актуализираща програма е само за SonicStage Simple Burner версия "1.1.00.09050". Моля, проверете версията на SonicStage Simple Burner, която е инсталирана на вашия компютър, преди да изтеглите файла на актуализиращата програма.

 1. Стартирайте SonicStage Burner версия 1.1.
 2. Щракнете върху бутон CONFIG [Конфигуриране] и изберете раздел Version [Версия] - Проверете версията на SonicStage Simple Burner.
 3. Ако в прозореца за версията е показан SonicStage Simple Burner версия 1.1.01.07070, не е необходимо да изтегляте и инсталирате актуализиращата програма.
 4. Ако в прозореца за версията е показан SonicStage Simple Burner версия 1.1.00.09050, моля изтеглете и инсталирайте актуализиращата програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: За използващите Windows XP Home Edition / Windows XP Professional, моля влезте в компютъра с акаунт от групата на администраторите, когато инсталирате тази актуализираща програма.

Процедура на изтегляне на актуализиращата програма за SonicStage Simple Burner версия 1.1

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла:

 1. Създайте папка с име SSSB_Up на вашето C устройство.
 2. Изтеглете следния файл Update_SSSB1101.exe (1 716КБ) в папката, която беше създадена в стъпка 1.
 3. След изтегляне на файла, моля проверете размера му по следния начин: в менюто View [Преглед] натиснете Details [Детайли] в Windows Explorer.
 4. Ако размерът на файла е както по-горе, изтеглянето е завършило успешно. Ако размерът на файла е различен, моля изтрийте всички изтеглени файлове и отново извършете процедурата на изтегляне.
Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате актуализиращата програма на вашия компютър.

 1. Затворете всички отворени приложения.
 2. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. Напишете C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe и щракнете върху OK. Ще се появи прозореца InstallShield [Съветник за инсталиране].
 4. Следвайте съобщенията от екрана.
 5. Съобщението Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 on your computer [Инсталирането на SonicStage Simple Burner вер.1.1.01 на вашия компютър приключи] се появява на екрана след завършване на инсталирането.
 6. Щракнете върху Finish [Край].
След актуализирането
 1. За да проверите, дали актуализиращата програма е инсталирана успешно, следвайте процедурите, опивани в раздел Преди изтегляне.
 2. Ако в прозореца CONFIG [Kонфигуриране] е показана SonicStage Simple Burner версия 1.1.00.07070, инсталирането на актуализиращата програма е приключило успешно.
Важна бележка:

Преди инсталиране, трябва да приемете условията на лицензираното споразумение за крайния потребител по-долу. След като прочетете това споразумение, натиснете "Download" [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

 • Update_SSSB1101.exe

Размер на файла

 • 1.68 Mb