Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • STR-DN1070

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за Chromecast built-in for Audio v1.36
 • Подобрява възможностите за връзка на Chromecast built-in for Audio

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Информация за файл

Име на файла

 • Фърмуер на AV приемник до версия M35.R.2196

Име на Zip файл

 • UPDATE_M35R2196.zip

Версия на файла

 • Версия M35.R.2196

Размер на файла

 • 217 MB (228 095 311 байта)

Дата на издаване

 • 25-02-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нов AV приемник. Ако номерът на версията е M35.R.2196 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако AV приемникът е свързан към гнездо за HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.
 2. Включете AV приемника.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не се появи началният екран.
 4. Изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → System Information (Информация за системата), като използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 5. На екрана на телевизора номерът на версията на фърмуера изглежда така:
  Software Version M35.R.2196 – ако номерът на версията е M35.R.2196 или по-голям, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашия AV приемник

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)

 • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
 • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашия AV приемник през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 60 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на AV приемника.

От какво се нуждаете

 • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
 • съвместим телевизор

Как да направите така, че актуализацията да протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще успеете от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник.
 • Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Настройване на оборудването

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако приемникът е свързан към гнездото за HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.
 2. Свържете AV приемника към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер.
 3. Включете AV приемника.

Получаване на актуализацията

 1. В менюто Home (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Update via Internet (Актуализация чрез интернет) и след това натиснете Enter (Въвеждане).
 2. Съобщението A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (В мрежата е открита нова версия на софтуера. Искате ли да обновите софтуера?) се извежда на телевизионния екран. Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 3. Съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196 (Актуализация до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на извършване на актуализация. Текуща версия M35.R.XXXX Нова версия M35.R.2196) се показва на телевизионния екран. Изберете Start (Старт) чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 4. Актуализацията започва.
 5. На телевизионния екран ще бъде изведено следното съобщение: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Когато актуализацията започне, "UPDATING" ще се покаже на прозореца на дисплея на приемника. Актуализацията отнема до 60 минути. Когато актуализацията приключи, "COMPLETE" ще се покаже в прозореца на дисплея на приемника и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранването по време на процеса на актуализация.) Стартирането на актуализацията отнема около 5 минути след изтеглянето на софтуера. Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 6. По време на актуализацията ще виждате съобщението UPDATING (Актуализиране) на прозореца на дисплея.
 7. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на прозореца на дисплея се появи съобщението COMPLETE (Готово).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
 8. AV приемникът автоматично ще се рестартира, след като надстройването завърши.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M35.R.2196, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви чрез интернет:
 • Съобщението Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Актуализацията е неуспешна. Свържете USB паметта, съдържаща файловете за актуализация, или се свържете към мрежата, за да опитате отново. Ако актуализацията се провали отново, обадете се на в центъра за обслужване на клиенти) се показва на телевизионния екран.
  1. Проверете рутера и всички устройства, свързани между AV приемника и рутера, дали са включени.
  2. Проверете дали се използва правилният тип кабел (прав или кръстосан) между AV приемника и рутера.
  3. Проверете дали всички кабели между AV приемника и рутера са правилно свързани.
  4. Опитайте отново процедурата по актуализация.
  Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура с USB памет.
 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет се извежда съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран), но лентата за напредък на дисплея си остава същата.
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
 • При актуализация чрез интернет на телевизора се извежда съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Няма връзка със сървъра. Моля, опитайте отново по-късно.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. Потвърдете дали Вашият AV приемник има собствен IP адрес в мрежовите настройки (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате – вместо името на хоста на прокси – в полето "Proxy Server" (Прокси сървър))
  3. Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете AV приемника и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 90 минути и още не е приключила.
  Ако AV приемникът е свързан безжично към мрежата, моля, опитайте да го свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Устройството не е свързано към мрежа. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка).
  Проверете дали LAN кабелът е свързан към AV приемника.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението Already Updated (Вече е актуализиран).
  Версията на фърмуера, инсталирана в момента на AV приемника, е най-новата версия.

Актуализация през устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своя AV приемник.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10/8.1
 • Mac OS X

Как да направите така, че актуализацията да протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще успеете от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник.
 • Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на своя компютър

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATE_M35R2196.zip на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете върху "Properties" (Свойства). Проверете дали размерът е 217 MB (228 095 311 байта).

Запаметете в USB паметта

 1. Извлечете файла на компютъра си:
  • За Mac OS X: Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху UPDATE_M35R2196.zip. Извлечената папка е с име UPDATE
  • За Windows 10/8.1:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десния бутон на мишката върху файла UPDATE_M35R2196.zip, след което щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
   2. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
   3. Ще бъде създадена нов папка с име UPDATE.
 2. Проверете дали тези четири файла са включени вътре в папката UPDATE: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN и MSB35-FW_MB.ID.
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
  • За операционна система Mac OS X:
   Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството.
  • За операционна система Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE.
   2. В появилото се меню щракнете върху Send To... (Изпрати към...).
   3. Щракнете върху дисковото устройство, което представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:).
   4. Папката за актуализация ще бъде копирана в USB устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя AV приемник

Първо, подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на своя плейър.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако плейърът е свързан към гнездо за HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.
 2. Включете AV приемника.
 3. Уверете се, че няма други USB устройства, свързани към AV приемника, ако има такива, извадете ги от AV приемника.
Прехвърлете актуализацията:
 1. Поставете USB устройството за съхранение с файла за актуализация в USB порта, разположен на предния панел на AV приемника.
 2. В менюто Home (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) и след това натиснете Enter (Въвеждане).
 3. Съобщението Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (В USB паметта са открити файлове за актуализация. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M35.R.XXXX Нова версия M35.R.2196. Не изключвайте захранването и не изваждайте USB паметта по време на актуализацията.) се извежда на телевизионния екран. Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 4. На телевизионния екран ще бъде изведено следното съобщение: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Когато актуализацията започне, "UPDATING" ще се покаже на прозореца на дисплея на приемника. Актуализацията отнема до 60 минути. Когато актуализацията приключи, "COMPLETE" ще се покаже в прозореца на дисплея на приемника и приемникът ще се рестартира автоматично. Не изваждайте кабела за електрозахранването по време на процеса на актуализация.) Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 5. Актуализацията започва.
 6. По време на актуализацията ще виждате съобщението UPDATING (Актуализиране) на прозореца на дисплея.
 7. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на прозореца на дисплея се появи съобщението COMPLETE (Готово).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
 8. Плейърът ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не завърши.
 9. Извадете USB устройството от AV приемника и го включете.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M35.R.2196, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви с помощта на Вашия компютър и диск:
 • UPDATE (Актуализация) и ERROR (Грешка) се изписват последователно на прозореца на дисплея на приемника.
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на AV приемника.
  3. Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете захранването на AV приемника и следвайте отново процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • Файлът за актуализация UPDATE_M35R2196.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 90 минути и още не е приключила.
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
  2. Включете AV приемника.
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.