Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

ВАЖНО: когато актуализирате до тази версия, настройката на FTP прехвърлянето ще бъде инициализирана. Моля, конфигурирайте повторно след актуализацията.

 • Добавя нови функции на FTP прехвърляне
  • Позволява Ви да прехвърляте снимки по време на снимане и възпроизвеждане.
  • Добавя следните функции на FTP прехвърляне:
   • Позволява Ви да стесните целта за прехвърляне, като защитени изображения или непрехвърлени изображения, и да прехвърляте съответните изображения заедно като партида.
   • Позволява Ви да прехвърляте само изображението, което се възпроизвежда, като натиснете потребителския клавиш.
   • Позволява Ви да прехвърляте автоматично всички изображения, докато снимате.
   • Позволява Ви да изберете настройката за прехвърляне както на RAW файлове, така и на JPEG, направени в RAW+JPEG формат към FTP сървър.
  • Актуализирайте конфигурацията на папката на местоназначение.
   • Позволява Ви да регистрирате до девет FTP сървъра. (Предишната настройка беше 3)
   • Позволява Ви да промените конфигурацията на папката на местоназначение на FTP сървъра:
    • Запазвайте данни на изображения директно в папката, която изберете.
    • Регистрирайте номера на слот на мултимедийна карта в конфигурацията на папката.
    • Регистрирайте конфигурацията на папката, която е същата като на Вашия фотоапарат.
   • Подобрена управляемост на функцията за FTP прехвърляне.
    • Позволява Ви да зададете елементи в Server Setting (Настройка на сървър) чрез приложението за смартфон Transfer & Tagging add-on.
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението Transfer & Tagging add-on е налично само в определени държави и региони.

За допълнителна информация относно използване на актуализирана функция вижте Помощното ръководство.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Update_ILCE7M3V400.dmg

Версия на файла

 • 4.00

Размер на файла

 • 315.9 MB (315 889 936 байта)

Дата на издаване

 • 10-03-2021

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 4.00, не е нужна актуализация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и часа на правилните стойности.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup7 (Настройка 7) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Mac с процесор Intel (Mac със силиконова лента на Apple не се поддържа)
 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 600 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 20 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим на заспиване през този период.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът влезе в режим на заспиване и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца System Software Updater (Обновяване на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup4 (Настройка 4) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).

Как да изтеглите драйвера за фотоапарат Sony:

 1. Посетете страницата за изтегляне на драйвера за фотоапарат Sony.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Файлът Camera_Driver_2102a.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Размер на файла: 130 KB (129 582 байта)
 4. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Файлът Update_ILCE7M3V400.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Размер на файл:315.9MB (315 889 936 байта)

Стъпка 1: Как да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Camera_Driver_2102a.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. Програмата за инсталиране на драйвера на фотоапарат Sony е разширена.
 4. Щракнете два пъти върху иконата SonyCameraDriver.pkg.
 5. Отваря се екранът на програмата за инсталиране. Продължете съгласно инструкциите. 
 6. Ще бъдете подканени да разрешите на системата да започне инсталиране. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако операционната система изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата) (действителното съобщение ще варира в зависимост от версията на операционната система), щракнете върху бутона Open Security Preferences (Отваряне на предпочитания за сигурност). Отваря се екранът Security & Privacy (Сигурност и поверителност) на macOS.
  • Ако операционната система не изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата), отидете към Step 2: Start the Updater (Стъпка 2: Стартиране на актуализацията).
 7. В екрана Security & Privacy (Сигурност и поверителност) отворете раздела General (Общи), след което щракнете върху иконата на ключа. Когато бъдете подканени да въведете паролата, напишете паролата, която използвате при влизане с администраторския акаунт и след това щракнете върху бутона Unlock (Отключване).
 8. Щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), за да позволите на системата да започне да зарежда системния софтуер от Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. След като щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), ако бъдете подканени да рестартирате, рестартирайте компютъра и се върнете към началото на процедурата по актуализация.
 10. Ако екранът Security and Privacy (Сигурност и поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.

Стъпка 2: Стартиране на актуализацията

 1. Щракнете двукратно върху файла Update_ILCE7M3V400.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 2. Update_ILCE7M3V400 е разширен.
 3. Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 4. Съобщението Ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 5. Програмата за обновяване на системния софтуер ще започне.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако системата не е готова да започне актуализация, се извежда съобщение за грешка. Предприемете подходящото действие съгласно съобщението, след което щракнете два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
  • При поява на съобщението You need to restart your computer. (Трябва да рестартирате компютъра си.) рестартирайте компютъра и щракнете отново два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
  • Ако се появи съобщението You need to install Sony Camera Driver (Трябва да инсталирате драйвера на фотоапарата Sony), извършете процедурата, описана в Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony), след което щракнете отново два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
  • Ако се появи съобщението Check the Security & Privacy setting. (Проверка на настройката за сигурност и поверителност), изпълнете стъпки 5 и 6 в раздел Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвера за фотоапарат Sony), след което рестартирайте компютъра и щракнете отново два пъти върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 6. Включете фотоапарата и го свържете към компютъра с предоставения USB кабел, USB Mode (Режим USB) се извежда на LCD екрана на фотоапарата.
 7. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
   ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 8. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е 3.10 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако версията на системния софтуер е 4.00, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.
  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация
 9. Камерата автоматично ще се нулира.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 10. Стартиране на актуализацията. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 20 минути, за да приключи.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 11. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
 12. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.

  ЗАБЕЛЕЖКА: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 3: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup7 (Настройка 7) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Настояща версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 24 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.