Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WF-1000XM3

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява стабилността на Bluetooth връзката

ЗАБЕЛЕЖКА за версия 3.0.0 или по-нова: Използването на Equalizer и DSEE HX по едно и също време ще увеличи консумацията на батерията на слушалките и ще намали времето за възпроизвеждане.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или устройство с iOS (iOS 11.0 или по-нова) 
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате iOS 13.1, моля, актуализирайте до версия iOS 13.2 или по-нова и чак след това извършете актуализацията.
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението Sony | Headphones Connect.
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до 3.1.2 за WF-1000XM3

Версия на файла

 • Версия 3.1.2

Дата на издаване

 • 15-04-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера e 3.1.2 или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализация.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението Sony | Headphones Connect.
 2. Свържете слушалките си с приложението Sony | Headphones Connect.
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера на слушалките.

Важна забележка

 • НЕ поставяйте главното устройство в зарядното устройство за батерии и НЕ изключвайте, докато се извършва изтегляне/прехвърляне на данни/актуализиране, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми. 
 • Функцията, назначена на сензора за допир, може да се промени, когато изпълнявате актуализация на софтуера.
  В такива случаи, моля, използвайте приложението Sony | Headphones Connect, за да назначите отново функцията на сензора за допир.
 • НЕ изключвайте устройството.
  НЕ натискайте (бутон за включване на захранването).
 • При актуализиране на слушалките, когато не ги носите, задайте функцията за автоматично изключване Automatic power off function (изключва функцията, когато не се носят) на Do not turn off (Да не се изключват).
  Ако е зададена настройка Off when headphones are taken off (Изключване при сваляне на слушалките), слушалките ще се изключват автоматично след около 5 минути и ще преустановят прехвърлянето на данни на файла за актуализация. След това, когато включите слушалките и ги свържете отново чрез Bluetooth, спряното прехвърляне на данни ще се рестартира.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте променили настройките, моля, задайте ги отново на Off when headphones are taken off (Изключване при сваляне на слушалките) след приключване на актуализацията.
 • НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
  • във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
  • в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни
 • Уверете се, че и двете устройства (устройството с Android/iOS и слушалките) са напълно заредени.
 • Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • За устройства с Android/iOS процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 40 минути, за да завърши. (Размерът на файла е около 998 KB)
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.
 • За да актуализирате слушалките, следвайте процедурата по-долу: но когато настройката Automatic download of software (Автоматично изтегляне на софтуер) е включена (фабрична настройка по подразбиране) в Sony | Headphones Connect, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще започне автоматично.
  • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
  • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките. (Можете да използвате слушалките нормално, докато прехвърлянето става във фонов режим, но Google Assistant не може да се използва, докато прехвърлянето е в ход.)
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате слушалките, следвайте процедурата по-долу:

 • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталиране на актуализацията

 1. Пуснете приложението Sony | Headphones Connect.
 2. Свържете слушалките си с приложението Sony | Headphones Connect.
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, изберете Вашите слушалки. 
   ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че и лявата, и дясната страна на слушалките показват, че са свързани.
  • Когато настройката Automatic download of software (Автоматично изтегляне на софтуер) е включена в Sony | Headphones Connect (фабричната настройка по подразбиране), изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще стане автоматично.
   Продължете към стъпка 6.
  • Ако изключите настройката "Automatic Software Download" (Автоматично изтегляне на софтуер), изтеглянето и прехвърлянето на актуализирания софтуер няма да започне автоматично.
   Отидете на стъпка 4, за да завършите процеса.
    
 3. Когато се установи връзка и има налична актуализация, натиснете More info (Повече информация) на екрана със съобщение The latest headphones software is available (Налична е най-новата актуализация за слушалките).
 4. Уверете се, че на екрана Update Software (Актуализация на софтуера) се показва Version 3.1.2, след което натиснете START (Старт).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се показва съобщението Switching software transfer destination… (Смяна на местоназначението на прехвърляне на софтуера...), не предприемайте нищо. След няколко секунди предишният екран ще се върне.
 5. На екрана Update the headphones software (Актуализация на софтуера на слушалките) натиснете More info (Повече информация).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се показва, Auto Power Off Function (Функция за автоматично изключване на захранването) е изключена. 
  Променете Auto Power Off Function (Функция за автоматично изключване на захранването) на Do not turn off (Да не се изключват).
 6. На екрана Update Software (Актуализация на софтуера) натиснете START (Старт).
 7. Процесът по актуализация ще започне и ще отнеме няколко минути, за да приключи.
  НЕ поставяйте главното устройство в зарядното устройство за батерии докато актуализирате, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.

  ЗАБЕЛЕЖКА: По време на актуализацията слушалките ще се изключат и пак ще се включат автоматично и автоматично ще се свържат наново с устройство с Android или iOS чрез Bluetooth, за да приключи актуализацията. 
 8. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете OK.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се показва, проверете дали версията е показана като 3.1.2. Ако е така, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показваният номер на версията на фърмуера е 3.1.2, надстройката е била успешна.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете OK.
 2. Рестартирайте слушалките (вмъкнете слушалките в калъфа и ги изкарайте от него).
 3. След това рестартирайте Sony | Headphones Connect и актуализирайте отново.

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 3.1.2, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението Sony | Headphones Connect. За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.