Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя опциите 100P и 120P към менюто за кадрова честота Slow & Quick Motion (Забавено и забързано движение), когато кодекът е зададен на RAW или RAW и XAVC-I
 • Подобрява общата стабилност на камерата

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който стойността на EI не се отразява правилно по време на възпроизвеждане в режим Cine EI
 • Подобрява общата стабилност на камерата

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, свържете се с поддръжката за информация относно предишни версии.

Информация за файл

Име на файла

 • Update_ILMEFX6V110.exe

Версия на файла

 • 1.10

Размер на файла

 • 539 MB (565 513 584 байта)

Дата на издаване

 • 20-05-2021

Подготовка

Проверка на версията на системния софтуер

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако версията на системния софтуер е V1.01 или по-стара, е необходима актуализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът за настройка на Date/Time (Дата/час) се появи, когато включите камерата, не забравяйте да зададете правилните стойности за дата и час.

 1. Изберете Menu (Меню) → Maintenance (Поддръжка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима със следните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 600 MB или повече
  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за камерата
  • Адаптер за променлив ток
 • USB кабел е предоставен с камера
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира с друг USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Винаги свързвайте предоставен адаптер за променлив ток, когато извършвате надстройване. Ако едновременно с това е поставен и комплект батерии, надстройката ще продължи, ако адаптерът за променлив ток в последствие бъде изключен.
 • Премахнете картата с памет от камерата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 12 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим Sleep (Заспиване) през този период.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът влезе в режим Sleep (Заспиване) и актуализацията се прекъсне, целият процес по актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера.
 • Не свързвайте камерата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът Update_ILMEFX6V110.exe ще започне да се изтегля.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Размер на файла: 539 MB (565 513 584 байта)
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра Ви (препоръчително).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Със стандартните настройки на Microsoft Edge файлът с актуализацията ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния). Щракнете върху плочката Desktop (Работен плот) на началния екран и намерете изтегления файл в папката Downloads (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Update_ILMEFX6V110.exe, който сте изтеглили. Не свързвайте камерата към компютъра все още.
 3. DeviceLogUploadTool (Инструмент за качване на регистрационен файл на устройство) стартира.
 4. Включете камерата и я свържете към компютъра с предоставения USB и изберете Execute (Изпълняване). Когато го направите, USB Mode (USB режим) се извежда на LCD екрана на камерата.
 5. Щракнете върху Next (Напред).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Камерата за тази актуализация не може да бъде намерена) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 6. Показва се политиката за поверителност. Прочетете я внимателно, поставете отметка в квадратчето и след това щракнете върху Next (Напред).

  Ако данните на камерата са събрани, се показва следният екран. Щракнете върху Next (Напред).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Този екран не се появява, ако изберете Disagree (Не съм съгласен).
  Изображение, показващо, че данните за използването на камерата са събрани
 7. System Software Updater (Програма за актуализация на системния софтуер) стартира.
 8. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  • Необходима е актуализация
   Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия на софтуера в програмата за обновяване на системния софтуер
 9. Камерата ще се рестартира автоматично.
 10. Стартиране на актуализацията. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 12 минути, за да приключи.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 11. Когато обновяването приключи, камерата ще се рестартира автоматично. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.

  ЗАБЕЛЕЖКА: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте, докато предупреждението не изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На камерата изберете Menu (Меню) → Maintenance (Поддръжка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от камерата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете камерата и изпълнете отново процеса по инсталиране.